Ny och förbättrad funktionalitet i samband med nya personalvyerna

Nedan listas de större förändringar i funktionalitet som införts i samband med de nya personalvyerna.

Personal övergripande

Behörighetsroller

Information gällande vilka behörighetsroller man har, har flyttat in i fliken “Min profil”.

image-20240527-111223.png

Utloggning

Knappen för att logga ut finns nu under ditt eget namn i högra hörnet.

image-20240527-113020.png

 

Information om personal på enheten

 • Det är nu enklare att ta del av informationen när personal senast loggat in.

 • Listan visas även som en numrerad lista för att underlägga för enheter där det finns väldigt många personen upplagda.

 • Du kan söka fram användare i listan.

 • Du kan sortera listan baserat på personalens efternamn eller på senaste inloggad.

 

 

 

Behandlare/Invånaradmin/Dataadmin

Listvyerna

Antal träffar i listvyerna Mina/Alla/avslutade

Om fler än 15 invånare finns i samma lista så kommer denna lista nu visas som en numrerad lista som en prestandahöjande åtgärd.
Du kan själva välja hur många invånare som ska visas i listorna.

 

 

Filtrering, sök och sortering i listvyerna Mina/Alla/Avslutade

 • Du kan nu även filtrera fram moment som är i vidmakthållande och överlämningar som blivit nekade i listan Mina och Alla.

 • Du kan nu filtrera fram moment även i listan Avslutade.

 

 • Du kan filtrera fram moment baserat på en eller flera flaggor i listan Mina och Alla.

 

 

 • Du kan fritextsöka och få fram sökförslag

 

 • Du kan sortera listan med Överlämningar baserat på status

Behandlare/Invånaradmin

Start av moment - låst konto i 1177

 • Behandlare/Invånaradmin kan inte längre starta moment på invånare som låst konto 1177.

 • Behandlare/Invånaradmin kan inte längre starta moment på barn under 13 år om samtliga föräldrar har ett låst konto.

 

Behandlare

Modulhantering

 • Du kan nu se vilka formulär som ingår i en modul och som är obligatoriska för invånaren att besvara samt vilka formulär som är besvarade och inväntar granskning.
  Dessa egenskaper är något som designern kan ange när formuläret skapats i programmet.

 

 • Du kan nu se vilka steg som innehåller infogade formulär

 • Enklare hantering av att visa och dölja moduler

 • Enklare hantering för att avsluta en modul även fast det finns obesvarade obligatoriska formulär.

Flaggor

Flaggorna är nu grupperade i 3 olika grupper/kluster där varje grupp är klickbara.
Flaggorna kan hanteras både i listvyerna men även inne i den detaljerade vyn för invånarens moment.

 1. Resultatflaggor

 2. Nya meddelanden

 3. Övriga flaggor

 

 

Skapa flaggor som behandlare

Det vanligaste är att det är designern av programmet som satt upp vilka flaggor man önska använda men det finns även möjlighet för behandlare att skapa egna flaggor
för en enskild invånare. I de flesta fall kommer applikationen föreslå standardtexter för innehållet i flaggorna.

Presentation av innehåll i ett steg

Nu visas innehållet i ett steg med samma mindre sidbredd som det görs för invånare vilket också innebär att alla mediafiler visas i 100% sidbredd och utan ev. skalning och positionering som
ev. designern av programmet kan ha angett.

 

Innehåll i ett besvarat formulär

Rullgardinsfråga

Behandlare kan nu även se vilka svarsalternativ invånare kunde ha valt och inte bara det svarsalternativ som invånaren har valt.

 

Formulär i kalenderformat

Formulär visas nu i en veckovy med möjligheten att kunna fälla ut och jämföra svaren för alla dagar i en hel vecka.

Aktivitetsplaner

Antal dagar som invånaren har på sig att besvara varje aktivitetstillfälle

Denna information framgår nu för behandlare vilket den tidigare inte gjorde.

 

Obligatoriska frågor och flervalsfrågor

Nu kan behandlaren se vilka frågor som är obligatoriska att besvara samt se hur många svarsalternativ invånaren fick möjlighet att ange i sitt svar på flervalsfrågor

Antalet aktivitetstillfällen i historiken för aktiviteter

Nu kan behandlare se antalet skapade aktivitetsfällen.

 

 

Skapa aktivitetsplaner och nya namn för frågetyperna

 • Frågetypen “skala” benämns nu som “slider”.

 • Frågetypen “registrering” benämns nu som “sifferinmatning”.

 • Frågetypen “flervalsfråga>ett val” benämns nu som “envalsfråga” och “flervalsfråga>flera val” benämns som “flervalsfråga”.

 • Frågetypen “textfråga med svar på en rad” benämns som “textinmatning” och “textfråga med svar på flera rader” benämns nu som “textarea”.

 

Mätbatterier

Delbesvarade mätbatterier

Behandlare kan nu ta del av besvarade formulär som ingår i ett mätbatteri även om inte alla formulär som ingår i mätbatterier är besvarat.

Historiken

Mätbatterier visas nu i omvänd i ordning i historiken dvs fallande där senaste besvarat mätbatteri visas överst i listan

Ej schemalagda mätbatterier

Listan med ej schemalagda mätbatterier visas nu i samma ordning som designern av momentet listat dom.

Meddelande-funktionen

Nytt förvalt läge för avisering till inkorgen

Valet att skicka en avisering direkt till invånarens inkorg i e-tjänsterna för 1177 är nu förvalt när ett nytt meddelande skapas och skickas till invånare.

 

Skicka meddelande till invånare som har låst konto

 • Behandlare kan inte skicka ett meddelande till invånare som har ett låst konto i 1177.

 • Behandlare kan inte skicka ett meddelande till barn under 13 år om samtliga föräldrar har ett låst konto i 1177.

 

 

Tidslinjen

Länkar till besvarade aktiviteter

Nu kan behandlare endast följa länkar till besvarade aktivitetstillfälle via Tidslinjen.

Länkade moment

Listan med valbara moment att länka till

Behandlare kan du välja att länka till alla moment som invånaren går/har gått oavsett status pågående, vidmakthållande eller under Överlämning.
Nu framgår även status på momenten i listan “Lägg till länkning”.
Länkning kan även ske till moment som en annan behandlare är ansvarig för.

Invånaradmin

Nytt meddelanden till personal på enhet eller till invånare som har pågående moment på enheten

Listan med tidigare skapade meddelanden är nu sorterad i fallande ordning dvs det senaste meddelandet överst.

 

Behörighetsadmin

Hantera behörigheter

 • Minst en behörighetsroll måste anges när en användare aktiveras.

 • Vid borttagning av behörighetsroller så måste användaren fortfarande ha minst en behörighetsroll kvar efter en borttagning.

Användargrupper

 • Det är nu lättare att ta del av beskrivningen av en användargrupper.

 • Ett verktygsfält är infört för redigering av beskrivningen för användargruppen och medlemmar i användargruppen och radering av användargruppen.

 • En numrerad lista i de fall utgivarenheten innehåller många användargrupper.

Dataadmin

Gallra moment

Det är nu möjligt att gallra flera invånares moment i ett svep så länge dom ingår i samma momentgrupp.

 

 

Vårdgivaradmin

Hantera enheter

 • Det finns nu en möjlighet att sortera listan med enheter genom att klicka på resp. kolumnrubrik.

 • Det går även att ställa in hur många enheter man vill visa per sida.

Innehållskatalogen

 • Det framgår nu hur många moment som finns i resp. flik i Innehållskatalogen.

 • En ny ikon visas för de moment som är möjliga att aktivera som ett öppet moment.

 

 

Aktivera ett moment på en eller flera enheter

Vi har infört parallella anrop bakom kulisserna vilket snabbat upp tiden för att aktivera ett moment på många enheter.

 

 

Inaktivera moment på en enhet

Inaktivering sker nu i 2 steg där du i steg 1 väljer att klicka på knappen inaktivera och i steg 2 väljer om de vill inaktivera enbart den senaste versionen eller samtliga versioner av momentet.

 

Avpublicerade moment

Det är nu enklare att se vilka de nya avpublicerade moment är.

Vårdgivare informerar

Listan med tidigare informationsmeddelanden är nu sorterade i fallande ordning där det nyaste meddelandet visas över i listan.

 

Statistik

Det går nu att göra en sökning på en enskild enhet i den historiska statistiken.