Design av 1177 Vårdguidens e-tjänster

 

Dessa sidor innehåller en överblick över den design som togs fram för 1177.se (de “öppna” sidorna) under 2019. Även 1177 Vårdguidens e - tjänster ska följa denna design för att de olika tjänsterna ska uppfattas höra ihop samt för att hålla ihop varumärket. Syftet med dessa sidor i Confluence är att alla, oavsett programvara, ska få möjlighet till en snabb överblick av e-tjänsternas utformning och de olika element och komponenter som bygger upp sajten. De bilder som visar olika element och detaljer är hämtade från 1177Vardguiden-Styleguide. Den är ett komplement till varumärkesmanualen, som du hittar här: https://www.1177.se/varumarkesmanual

Huvudbiblioteket finns även i Zeplin för att tillgängliggöra designkomponenterna för flera grupper utöver designers/UX. Zeplin är ett verkyg som möjliggör t.ex. utvecklare att få tillgång till mått, typsnitt, färger, assets m.m. utan att behöva öppna designfilen. Även andra kan ha nytta av att få tillgång till huvudbibioteket på Zeplin; t.ex. designers/UX som inte använder Sketch, varumärkesansvarig för att få en överblick, innehållsarkitekter för att få en överblick över tillgängliga komponenter etc.

I Zeplin är det uppdelat i olika sektioner. Det är samma struktur som styleguiden som används av UX/UI har. Förutom inledande färgrutor så består sektionerna av:

  • Introduktion

  • Grid

  • Färger & typografi

  • Logotyper & ikoner

  • Ramverk & navigation

  • Formulär & interaktiva element

  • Bildstorlekar

  • Meddelanden & övriga komponenter

  • Sidmallar - Invånare (ej inloggad)

Länk till styleguiden i Zeplin: https://scene.zeplin.io/project/5e1716405a91ab82385ada74

För att få utökad access till Zeplin (där användarna kan ta del av assets, specifikationer etc.) finns ett beställningsformulär här: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/USI/pages/199067013

UX-strategi Inera

För förtydliganden och mer information om UX-strategin:

För dem som behöver detaljerad information kring design, specifikationer av komponenter/element eller tillgång till Sketch-filen som bibliotek hänvisar vi till Confluence-sidan: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/USI/  där du också hittar instruktioner för hur du får tillgång och åtkomst