2021-01-27 Användarforum Januari

Tack för dagens Användarforum!

Presentation finner ni nedan:

Inspelning från mötet:

 

FAQ från mötet:

Bilagor:

Örebro: Att använda en mottagning som informationssida i e-tjänsterna

Förstudie för klagomålshantering i 1177 Vårdguiden

Freja eID Extended utgivningsprocess