Anslutningsguide för 1177 uthopp


1.  Beställning av anslutning

Den regionala förvaltningen beställer anslutningen genom att fylla i Förfrågan om tjänst formuläret, på följande sida: Beställningsformulär

Beställningen kommer att bedömas utifrån bland annat riktlinjerna. När er beställning är godkänd kommer vi på förvaltningen att återkoppla och skicka ut den tekniska bilaga som ni ska fylla i under nästa steg nedan. Anslutande part kan räkna med ett initialt besked från den nationella förvaltningen för 1177 e-tjänster inom 7 arbetsdagar.

I de fall leverantören lägger beställningen är det krav på att regionen är angiven som anslutande part samt att minst en av de angivna kontaktpersonerna arbetar inom regionen. 

 I samband med att beställning läggs behöver ni även ta del av Supportinformation och fylla i informationen längst ned på sidan och skicka in enligt instruktion i länken.

För att konfigurera ert uthopp i 1177 Appen behöver ni även lägga en beställning hos supporten som skickas till förvaltningen för e-tjänster på 1177. Vänligen maila kontaktuppgifter och beskriv ert önskemål om konfiugrering till 1177 Appen till e-tjanster@1177.se, om ni önskar.

2. Lägg beställning på att ingå i inloggningsfederation med 1177 e-tjänster

 1. Anslutande part fyller i dokumentet Teknisk bilaga (finnes bifogad i ärendet som återkopplats från förvaltningen)

 2. Dokumentet ska skickas in till 1177 e-tjänsters förvaltning via Dokument för granskning. Välj "1177 e-tjänster" i rullistan och bocka därefter i 1177 Uthopp under vilken del av tjänsten som inlämningen avser samt även "Typ av dokument" som Teknisk bilaga. Bifoga filen och fyll i resterande informationsfält.


CGI stöttar anslutande part med anslutning av inloggningsfederationen.

Läs mer om Teknisk beskrivning: Termer (Teknisk beskrivning)

3. Anslutning till testmiljön (QA-miljön)

3.1. Skicka in information om anslutande tjänst

Anslutande part behöver även skicka in dokumentet "Beställning av tjänstetyp" (se filen nedan) till förvaltningen för 1177 e-tjänster via Dokument för granskning.

 1. Välj "1177 Vårdguidens e-tjänster" i rullistan.
 2. Bocka därefter i 1177 Uthopp under vilken del av tjänsten som inlämningen avser.
 3. Under "Typ av dokument" bocka i Beställning av tjänstetyp.
 4. Bifoga filen.
 5. Fyll i resterande informationsfält.


3.2 Utför tester

Anslutande part utför i testmiljön av 1177 e-tjänster. Vid behov av råd eller hjälp med felsökning, kontakta supporten i det ärende vars ärendenummer ni mottagit vid beställningen

3.3 Skicka in testprotokoll

Genomför tester och fyll i resultat i testprotokoll (se nedan) för att kontrollera att tjänsten är korrekt ansluten till uthoppsfunktionen. Anslutande part skickar in ifyllt testprotokoll till förvaltningen för 1177 e-tjänster via Dokument för granskning.

 

Ifall anslutning ska ske i samband med inkorgsfunktionen krävs anslutning till Nationella tjänsteplattformen. Läs mer om detta under steg 3.1: Så här ansluter du till inkorgsfunktionen

Läs mer på sidan Testmiljöer.

4. Anslutning till produktionsmiljö

4.1. Verifiera tjänsten

4.1.a. Ange personer som ska verifiera tjänsten

Innan tjänsten produktionssätts för invånarna behöver tjänstens funktionalitet verifieras i produktionsmiljön. Endast de personer som hos anslutande part ska testa tjänsten får behörighet till den i produktionsmiljön. För att ge rätt personer behörighet behöver förvaltningen personnummer samt fullständigt namn på dem. Följ stegen nedan för att guidas till rätt kontakt på förvaltningen.

 1. Kontakta oss här: Frågor om beställning och tjänster
 2. Välj 1177 e-tjänster i rullistan
 3. Beskriv ditt ärende med följande text: "Behöver komma i kontakt med 1177 e-tjänster för att informera om vilka personer som ska verifiera 1177 Uthopp och ange känsliga uppgifter rörande personnummer". 
 4. Fyll i resterande tomma fält och skicka in så hanterar förvaltningen ärendet.

4.1.b. Verifiera tjänstens funktionalitet

Anslutande part ska skicka in ifyllt verifieringsprotokoll (se nedan) till förvaltningen för 1177 e-tjänster Dokument för granskning. Detta för att kontrollera att tjänsten fungerar rätt även i produktion.

Mall verifiering produktionsmiljö:

 


När verifieringsprotokollet är godkänt av förvaltningen aktiveras tjänsten om inte annat ombetts av anslutande part i den regionala förvaltningen. 

Kontakt

Vid frågor kan ni kontakta oss här: Frågor om beställning och tjänster


Länkar

Dokument

Testprotokoll: 

Testprotokoll QA-miljön 202109.docx

Verifieringsprotkoll produktionsmiljö:

 Verifieringsprotokoll produktionsmiljön 202109.docx


Information

CGI's eID-portal