Så här ansluter du till inkorgsfunktionen

Sidan innehåller gammal info!

Informationen på denna sida avser anslutning till inkorgsfunktionen som ska ersättas av den fristående tjänsten 1177 Inkorg. Denna sida finns kvar tills ny sida för 1177 Inkorg är komplett.

Error rendering macro 'excerpt-include' : User 'null' does not have permission to view the page 'VET:Generellt nyhetsmeddelande! (Visas på alla sidor där vi exponerar detta urklipp)'.

Inkorgsfunktionen i 1177 Vårdguidens e-tjänster gör det möjligt för externa system som t.ex. kvalitetsregister, journalsystem och andra verksamhetssystem att skicka meddelanden till invånare med konto i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Inkorgsfunktionen är baserad på tjänstekontrakten IsActiveUser och AddMessageToPatientPortalInbox i tjänstedomänen Patientportal.

Det finns uppställda /wiki/spaces/OVET/pages/63307879 som måste uppfyllas för att ett system ska få skicka meddelanden till invånare. Innan ni påbörjar processen är det viktigt att ni läser igenom och uppfyller de krav som ställs.
1.  Intresseanmälan och planering av anslutningen

Vid intresse av att ansluta till Inkorgsfunktionen ska den regionala förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster i den aktuella regionen inkomma med en intresseanmälan (se nedan) till den nationella förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster på e-tjanster@1177.se. Intresseanmälan kommer att bedömas utifrån bland annat /wiki/spaces/OVET/pages/63307879 nedan. Anslutande part kan räkna med ett initialt besked från den nationella förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster inom en vecka. 

Syftet med intresseanmälan är att förvaltningen ska kunna bedöma att de fastställda riktlinjerna kommer att följas. 

Vad behöver ni göra

  • Läs igenom riktlinjer, krav och dokumentation
  • Skicka in ifylld intresseanmälan till e-tjanster@1177.se.

1.1. Erhåll system-id från förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Varje meddelande som skapas i 1177 Vårdguidens e-tjänster genom Inkorgsfunktionen måste innehålla ett system-id som identifierar avsändaren. Anslutande part erhåller ett eller flera system-id av 1177 Vårdguidens e-tjänsters förvaltning (beroende på implementation hos anslutande part). Avsändarens system-id ska skickas med i XML-elementet sourceSystem inom SOAP-meddelandet som skickas till tjänsten AddMessageToPatientPortalInbox.

Enligt tjänstekontraktsbeskrivningen är det frivilligt för anslutande part (tjänstekonsumenten) att inkludera XML-elementet sourceSystem i sin begäran till AddMessageToPatientPortalInbox. Vid integration med 1177 Vårdguidens e-tjänster är det dock obligatoriskt att inkludera XML-elementet sourceSystem och i det uppge det system-id som erhållits av den nationella förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster.

2. Lägg beställning på att ingå i inloggningsfederation med 1177 Vårdguidens e-tjänster (Gäller ENDAST Uthoppstjänsten)

Detta steg är endast nödvändigt om anslutande part ska inkludera SSO-länkar i sina meddelanden, dvs länkar som tar användaren till ett externt system.

Anslutande part fyller i dokumentet Teknisk bilaga och skickar den till CGI på eServices@cgi.com samt till förvaltningen för 1177 Vårdguidens etjänster på e-tjanster@1177.se.

3. Anslut systemet till QA-miljön av Nationella tjänsteplattformen

3.1 Skicka in förstudie och beställ anslutning till aktuella tjänstekontrakt

När intresseanmälan är godkänd kan ni gå vidare och tekniskt ansluta ert system till tjänstekontrakten i tjänstedomänen Patientportal i QA-miljön av Nationella tjänsteplattformen. Information om tjänstekontrakt och Nationella tjänsteplattformen finns på sidan Tjänstekontrakt och Nationella tjänsteplattformen.

Mall Förstudie:

3.2. Beställ testkonton i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Testmiljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster är skyddad. För att komma åt den krävs att den som ska utföra testerna har ett personligt konto. Läs mer på sidan Testmiljöer.

3.3. Genomför tester och skicka in testprotokoll

Implementera lösningen genom att skicka inkorgsmeddelanden i testmiljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vid behov av råd eller hjälp med felsökning, kontakta supporten för 1177 Vårdguidens e-tjänster på e-tjanster@1177.se. Uppge att ärendet gäller inkorgsfunktionen och beskriv felet.

Anslutande part skickar in ifyllt testprotokoll till förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster på e-tjanster@1177.se.

Vad behöver ni göra

  • Anslut till tjänstekontrakten på Nationella tjänsteplattformen enligt process
  • Beställ testkonton för att kunna testa i testmiljön
  • Skicka in testprotokoll till e-tjanster@1177.se efter genomförda tester.4. Anslut systemet till produktionsmiljön av Nationella tjänsteplattformen

Detta steg kan utföras förutsatt att testprotokollet godkänts av förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

4.1 Uppdatera förstudie och beställ anslutning till produktionsmiljön på nationella tjänsteplattformen

Anslutande part ansluter systemet till tjänstekontrakten i tjänstedomänen Patientportal i produktionsmiljön av Nationella tjänsteplattformen. Information om tjänstekontrakt och Nationella tjänsteplattformen finns på sidan Tjänstekontrakt och Nationella tjänsteplattformen.

4.2. Verifiera tjänsten i produktion

Innan driftstart av tjänsten ska den verifieras i produktion enligt nedanstående protokoll. Protokollet skickas till e-tjanster@1177.se.

4.3. Skicka kontaktuppgifter till 2:a linjens support och en information om tjänsten

Se Supportinformation.

4.4. Avtal

Avtal för produktion tecknas mellan anslutande part och Inera.

Vad behöver ni göra

  • Anslut till tjänstekontrakten på Nationella tjänsteplattformen enligt process
  • Verifiera att tjänsten fungerar i produktion
  • Skicka in verifieringsprotokoll till e-tjanster@1177.se efter godkända tester.
  • Skicka in supportinformation och kontaktuppgifter för tjänsten.
  • Se till att gällande avtal finns på plats.