Informationsmappning mellan tjänstekontrakten och invånarens vyer

Dessa sidor syftar till att visa hur de olika informationsobjekten i svaren från producenten (journalsystemet/tidboken) används och påverkar 1177 Vårdguidens användargränssnitt. 

Bilden visar översiktligt flödet för de olika invånarvyerna. 

 

En förenklad beskrivning med exempel på hur användargränssnittet kan se ut i de olika vyerna finns på Invånarens gränssnitt - hur ser det ut?