Informationsmappning mellan tjänstekontrakten och invånarens vyer

Dessa sidor syftar till att visa hur de olika informationsobjekten i svaren från producenten (journalsystemet/tidboken) används och påverkar 1177 Vårdguidens användargränssnitt.