Omboka


Bokade tider. Om tiderna går att omboka eller avboka styrs av tidbokssystemet.


Villkor anges i verktyget Mina vårdkontakter av mottagningens administratör. Vissa tidbokssystem gör det möjligt att boka om till en annan mottagning än den man har en bokad tid på. I så fall finns här en meny där man väljer mottagning innan man går vidare.


Omboka tiden.  Fältet där man anger ombokningsorsak visas bara om tidbokssystemet begär att invånaren ska fylla i orsak.


Sammanfattning

Bekräftelse