Inkluderingsbibliotek

Undersidorna till denna sida innehåller uppgifter som ofta används i 1177 Vårdguidens e-tjänsters dokumentation. T.ex. telefonnummer och mejladresser. I och med att dessa uppgifter finns sparade som sidor kan de inkluderas på andra sidor med macrot Inkludera sida. På så sätt räcker det att uppdatera en (1) sida om en uppgift skulle ändras. Uppdateringen slår då igenom på alla sidor som visar uppgiften. Denna lösning förhindrar också att viktiga uppgifter stavas fel i vår dokumentation.

Uppgifterna kan inkluderas i löpande text.

Inkluderingsbiblioteket, d.v.s. denna sida, ligger i roten av space:t Öppen info: 1177 Vårdguidens e-tjänster för att inte visas bland övriga, vanliga sidor i den öppna dokumentationen för 1177 Vårdguidens e-tjänster. En länk till inkluderingsbiblioteket finns i en ruta på förstasidan av space:t /wiki/spaces/VET/overview.

Inkludera en uppgift på en sida

  1. Klicka på plus-symbolen i verktygsraden för att välja macro.
  2. Välj Andra macron längst ned i listan.
  3. Välj macrot Inkludera sida.
  4. Sök på "Inkluderingsuppgift" och välj sida/uppgift att inkludera. Uppgiften kan inkluderas i löpande text.

Tips!

Ett annat, snabbare sätt att välja ett macro är att skriva en "måsvinge" ({-tecknet ) genom att trycka på AltGr + 7 och därefter börja skriva namnet på macrot (i det här fallet "Inkludera sida"). Du kan då välja macrot i en lista med sökresultat.

Lägg till ny inkluderingsuppgift

  1. Skapa en ny undersida till denna sida.
  2. Döp sidan till "Inkluderingsuppgift: " följt av en beskrivning av uppgiften. På så sätt blir det lätt att sen söka fram uppgiften och särskilja sidan från de vanliga sidorna.
  3. Publicera sidan.

Befintliga uppgifter/inkluderingssidor