Inkorgsmeddelanden


Inkorgsmeddelanden utifrån invånarens egna bokningar

Bokning

Såhär ser meddelanden ut som skickas som bekräftelser på bokningar som invånare gör själv i 1177 Vårdguidens e-tjänster.  

Ombokning

Såhär ser meddelanden ut som skickas som bekräftelser på ombokningar som invånare gör själv i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Observera! På bilden trådas meddelandet om ombokning tillsammans med meddelandet om bokningen. Detta görs i vissa fall, annars ligger det som ett separat meddelande i inkorgen. 

Avbokning


Såhär ser meddelanden ut som skickas som bekräftelser på avbokningar som invånare gör själv i 1177 Vårdguidens e-tjänster.


Inkorgsmeddelanden utifrån Engagemangsindex

Öppen kallelse 

Meddelande till invånare om en öppen kallelse ser ut såhär. 

Tidsatt kallelse

Meddelande till invånaren om en tidsatt kallelse ser ut såhär. 

Bokning

Ett meddelande till invånaren om en bokning ser ut såhär.

Om invånaren själv har bokat  eller bokat om tiden via 1177 Vårdguidens e-tjänster och redan har ett inkorgsmeddelande om detta, så skapas inget sådant här inkorgsmeddelande från EI, det filtreras bort för att man ska slippa dubbla bokningsbekräftelser.