1177 Listning

I e-tjänsten 1177 Listning kan invånare, i inloggat läge: 

  • visa vilken mottagning invånaren valt som sitt aktuella Vårdval
  • välja ny listningsbar mottagning som sitt nya Vårdval

1177 Listning använder de nationella tjänstekontrakten för listning:

För mer information om att ansluta sig till 1177 Listning kan du kontakta supporten för 1177 Vårdguidens e-tjänster, e-tjanster@1177.se 

 

Ny uppdaterad listningstjänst

Under Juni 2021 förnyades och förbättrades invånartjänsten 1177 Listning. Genom den nya tjänsten kan nu regioner erbjuda sina folkbokförda invånare möjlighet att utföra sitt vårdval nationellt, d v s kunna välja listningsbar mottagning utanför sin hemregion (även kallat utomlänslistning).
För att möjliggöra detta har 1177 Listning numera stöd för nya tjänstekontrakt i ny tjänstedomän (supportprocess:logistics:carelisting). Denna nya tjänstedomän är en vidareutveckling av befintlig tjänstedomän (crm:carelisting). Tjänsten är bakåtkompatibel, vilket innebär att den stödjer båda tjänstedomänerna.

Krav för att kunna erbjuda utomlänslistning

För att regionens folkbokförda invånare ska kunna utomlänslista sig behöver följande vara uppfyllt:

  • Regionens listningssystem har stöd för den nya versionen av tjänstedomänen
  • Minst en ytterligare region har stöd för nya versionen av tjänstedomänen

Under den övergångsperiod där endast vissa regioner uppgraderat sina system till nya tjänstedomänsversionen kommer invånare endast att kunna se och välja listningsbara mottagningar från de regioner som uppgraderat. 


Se Anslutning till 1177 Listning för vidare information