Synpunkter och klagomål

Den framtagna tjänsten bidrar till en enkel, enhetligt och säker hantering av klagomål, med en sömlös klagomålsprocess samt bättre underlag för lärande.

Tjänsten erbjuder:

  • Gemensamt inrapporteringsformulär som är framtaget av representanter från NSG Patientsäkerhet.

  • Sammanhållen digital kommunikation, där patient och närstående får en samlad upplevelse via 1177 Vårdguidens e-tjänster och majoriteten av handläggarna får en förbättrad funktionalitet i dialog med anmälaren.

  • Tjänsten kan användas med eller utan eget system för handläggning. Det finns möjlighet att integrera sitt egna system för handläggning av synpunkter och klagomål, för effektivare handläggning av ärenden.

  • Tydliggjord, enhetlig och tillgänglighetsanpassad information om klagomålsprocessen på https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/om-du-inte-ar-nojd/om-du-inte-ar-nojd-med-varden/

  • Statistikunderlag från det gemensamma inrapporteringsformuläret som kan aggregeras till statistik på olika nivåer. Statistiken grundar sig även i ärenden som initierats utanför 1177 Vårdguidens e-tjänster, men som rapporteras in via en integration.