Anslutningsdetaljer QA-miljön

HSA-id i QA-miljön

HSA-id:t för 1177 Vårdguidens e-tjänster i testmiljön är SE2321000016-A29F.

Vitlistning i QA-miljön

Om ni har restriktioner på vilka konsumentsystem som får ta del av journalsystemets/journalsystemens information, behöver ni vitlista för att godkänna HSA-id:t för 1177 Vårdguidens e-tjänster.

TAKning i QA-miljön

Är en del i Ineras anslutningsprocess.

Tillgång till 1177 Vårdguidens testmiljö

Information om att få tillgång till testmiljön finns på https://inera.atlassian.net/wiki/x/zOsm.

Information om inloggning till testmiljön, både som invånare och personal, finns på Inloggning i testmiljön för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Observera att ni behöver ha testkort för att logga in som personal i personalverktyget.

Tillgång till en testinvånare

Anslutna till GetMedicationHistory - Invånare som har läkemedel

Ni kan då välja att använda antingen…

… någon av era testinvånare som redan finns i 1177 Vårdguidens e-tjänster (se Confluence). Det ni behöver se till då är att den testinvånaren har tidigare registrerade läkemedel, i ert journalsystems testmiljö som är anslutet till Nationella tjänsteplattformens testmiljö (QA-miljön).

… er testinvånare som har tidigare registrerade läkemedel. Det ni behöver se till då är att den testinvånaren har en inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det kan vi på förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster hjälpa till med. Skicka en beställning till supporten.

Anslutna till GetMedicationHistory - Invånare som inte har läkemedel

… någon av era testinvånare som finns i 1177 Vårdguidens e-tjänster (se Confluence). Det ni behöver se till då är att den testinvånaren inte har tidigare registrerade läkemedel.

Tillgång till en mottagning som har Förnya recept

För att testa Förnya recept behöver er testinvånare ha tillgång till en mottagning som har tjänsten i testmiljön. Ni kan använda vilken mottagning som helst som har Förnya recept förutsatt att det är den mottagningen som läkemedlet är registrerat på.

Information om hur ni får tillgång till en specifik mottagning och tjänst finns på https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OVET/pages/2550709. Gå till rubriken Testa nya tjänster på nya mottagningar.

Om ni vill aktivera en helt ny mottagning i 1177 Vårdguidens e-tjänster i testmiljön behöver vi lägga in den i e-tjänsterna. Det första steget är att ni skickar en beställning till supporten. I beställningen ska det finnas information om:

  • mottagningens namn

  • mottagningens HSA-id

  • att det gäller testmiljön

Vi lägger in mottagningen i 1177 Vårdguidens e-tjänster i testmiljön. När ni får information om att detta är gjort, ska mottagningen aktiveras i e-tjänsterna. Det gör ni i rollen som regional administratör i testmiljön. Information om hur ni aktiverar en mottagning finns på https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIN1VEFP/pages/3050650/Aktivera+mottagning.