Underlag för godkännande av Etablering av Samverkan - GetCareContacts

Underlaget används vid genomförande av End-to-End-test (E2E)