1177 inkorg

Nytt pris för meddelanden till 1177 Inkorg från oktober 2022.

Här finns information: https://www.inera.se/tjanster/priser-for-ineras-tjanster/kundgrupper/regioner/1177-inkorg/

Samtliga kunder som använder den gamla tjänsten behöver ha lämnat innan årsskiftet 2023-2024, då stängs den ner.

1177 inkorg kommer även framöver att fungera för andra typer av meddelanden till invånare, men stort fokus i detta material är kring digitala kallelser.

Digitala kallelser

Regionerna och leverantörerna av regionernas journalsystem har länge efterfrågat ett sätt att, via 1177 Vårdguidens e-tjänster, kunna skicka kallelser digitalt till invånare. Att skicka kallelser digitalt skulle ge en mer effektiv användning av vårdens resurser samt skapa en förbättrad tillgänglighet för invånare. Idag skickas majoriteten av vårdens kallelser ut per post, ett tillvägagångssätt som kostar vården både tid och pengar. Administrationen av papperskallelser är tidsödande och portot är dyrt. 

1177 Vårdguiden e-tjänsten lämpar sig väl för att realisera funktionalitet för digitala kallelser rent tekniskt. Dels finns befintliga komponenter och infrastruktur för ändamålet, och dels är dessa komponenter en del av basfunktionalitet och dess vidareutveckling linjerar med målarkitektur för e-tjänsterna som sådana.

Verksamheten kan skicka digitala kallelser till invånaren på två sätt:

 1. Via anslutning till tjänstekontraktet AddMessage 2.0 från eget vårdsystem.

 2. Via ärendehanteringen i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Detta material kommer initialt att fokusera på alternativ 1, då det är det som bedöms ge störst nytta/effekt hos verksamheten.

Nyttokalkyl

Inera har tagit fram en nyttokalkyl för digitalisering av kallelser. Om man laddar ner och lägger in egna siffror så är tanken att man kan använda den som regionalt beslutsunderlag.

Den finns här:  https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OINK/pages/2394064157

Införandestöd och användarforum

T.o.m sommaren 2022 finns ett specifikt införandestöd för 1177 Inkorg för digitala kallelser. En del av stödet är de användarforum som behandlar detta ämne specifikt. Här finns inspelningar och presentationer för samtliga tillfällen: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OVET/pages/2152071481

Typer av digitala kallelser

En digital kallelse är ett samlings begrepp för olika typer av meddelanden. Här finns några av de möjligheter som ofta diskuteras om som fungerar bra med denna tjänst:

 • kallelse till vårdbesök, initierad av vårdgivare, som innehåller en redan bokad tid

 • uppmaning till vårdbesök, initierad av vårdgivare, utan en bokad tid

 • uppdatering av ett sedan tidigare bokat besök, på invånarens eller vårdgivarens initiativ

 • bokningsbekräftelse på genomförd bokning, på invånarens eller vårdgivarens initiativ

Kallelsen kan kompletteras med information, antingen inkluderat i kallelsen eller som separat meddelande. Här finns förslag på några som ofta diskuteras:

 • informationsmaterial inför bokat besök

 • länk till formulär/hälsodeklaration att fylla i inför besöket

 • länk till formulär efter genomfört besök

 • påminnelse om besök, om invånaren inte har läst tidigare meddelande

 • länk till bokningsbekräftelse

 • .. mm

Funktionalitet i 1177 Inkorg för digitala kallelser

Tjänsten 1177 Inkorg ger verksamheten en möjlighet att från eget vårdsystem skicka digitala kallelser direkt till 1177 Inkorg. Verksamheten kan styra innehåll, presentation i inkorgen, skicka med länkar och mycket annat.

Exakt hur detta fungerar i vårdsystemet är upp till leverantören och verksamhetens krav men följande möjligheter finns:

 1. Vårdsystemet kan ta reda på om invånaren har avsagt sig papperskallelser

  • Invånaren gör denna inställning via 1177 Vårdguidens e-tjänster, som sedan sparas i PU-tjänsten.

 2. Vårdsystemet kan ta reda på om invånaren är en aktivt användare av 1177 Vårdguidens e-tjänster

 3. Vårdsystemet kan skicka meddelande direkt till 1177 Inkorg och i meddelandet:

  • Utforma innehållet

  • Skicka med länkar till information, bilagor och uthoppstjänster

  • Aktivera knappar för ny bokning, ombokning, avbokning till tidbokningstjänster i 1177 Vårdguidens e-tjänster

 4. Vårdsystemet kan tråda meddelanden i 1177 Inkorg, för att underlätta läsning för invånaren.

 5. Vårdsystemet kan ta reda på om invånaren har läst meddelanden i en meddelandetråd i 1177 Inkorg

Se även: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OVET/pages/579961498 och https://inera.atlassian.net/wiki/pages/resumedraft.action?draftId=580224119