Teknisk beskrivning 1177 Inkorg

Förbättringarna i 1177 Inkorg är realiserad i den befintliga miljön för 1177 Vårdguidens e-tjänster genom en vidareutveckling av inkorgsfunktionen och ärendehanteringen.

Inkorgskomponenten och den nationella domänen PatientPortal är generell funktionalitet och inte knuten till digitala kallelser. De förbättringsåtgärder som görs i samband med detta projekt kommer att kunna komma andra konsumenter till godo, oavsett om de ska skicka kallelser eller inte. Vissa förbättringar kan nyttjas av befintliga anslutningar, men framförallt kan man dra nytta av ny funktionalitet i den nya kontraktsversionen.

Den tekniska lösningen och dess systemlandskap kan beskrivas enligt bilden nedan: