Pris för 1177 Inkorg

Den här sidan har flyttats till https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIIK . Denna sida uppdateras inte längre och kommer att tas bort den 15 maj 2024. Om du har lagt till sidan som en favorit i webbläsaren eller i Confluence, se till att byta ut den till den rätta länken https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIIK . Om du har blivit länkad hit, rapportera gärna till e-tjänsternas support var länken finns så att nationella förvaltningen kan kontakta sidans ägare. Här kan du kontakta supporten: https://etjanster.inera.se/oversikt/flow/4221

Tjänsten 1177 Inkorg har uppdaterats med en rad nya funktioner och erbjuds som fristående tjänst till Ineras kunder. Kostnaden för tjänsten kommer vara oförändrad och den består av två delar;

 • anslutningsavgift

 • pris för nyttjande

Nyttokalkyl

Inera inför projektet 2020 tagit fram en nyttokalkyl för digitalisering av kallelser, som finns att läsa här:

Anslutningsavgift

Avser stöd till nya anslutningar av system för att skicka meddelanden till 1177 Inkorg. Avgiften täcker de kostnader som Inera har.

I det ingår

 • Konfigurering av 1177 Vårdguidens e-tjänsters testmiljö

 • Tillgång till testmiljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster med personliga konton för möjlighet att testa

 • Hjälp och support under testperioden

 • Konfigurering av 1177 Vårdguidens e-tjänsters produktionsmiljö

 • Hjälp och support i produktionsmiljön av 1177 Vårdguidens e-tjänster

 • Hantering av supportärenden från första linjens support

 • Koordinering av anslutningar och problem

 • Konfigurering av Nationella tjänsteplattformen

Detta ingår INTE

 • Framtida drift

 • Drift av Nationella tjänsteplattformen

 • Behöver en anslutande part extra hjälp och support för att få det egna systemet att fungera får detta köpas separat

 • Öppen Testmiljö, ÖTM. Den har en separat finansiering se:

 •  

Pris för nyttjande

Som kund betalar man per skickat meddelande för att täcka de kostnader som Inera har för att erbjuda tjänsten. Inera fakturerar kvartalsvis i efterhand, baserat på nyttjande-statistik från 1177 Inkorg.

Här finns aktuell information om pris för tjänsten: