Teknisk anslutning till Spärr, Samtycke, Logg

Så här går det till

Innan den tekniska anslutningen av en tjänst kan starta måste tjänsten vara beställd. För att beställa tjänsten, gå till www.inera.se/sakerhetstjanster
Ineras kundservice återkopplar när beställningen är klar och den tekniska anslutningen kan starta.

Här finns en steg-för-steg-information om hur en anslutning går till.

Avsluta Säkerhetstjänster

Om din organisation vill avsluta sin anslutning till Säkerhetstjänster - Spärr, Samtycke, Logg, måste behörig beställare anmäla detta till Inera.

Eftersom Säkerhetstjänsterna kan ha beroenden till andra tjänster som din organisation använder, är det viktigt att ni noga tänker igenom vilka konsekvenser ett avslut kan innebära för er organisation.

Fyll i och skicka in den digitala blanketten om uppsägning