Att använda tjänsten

Avtal

Här hittar du avtalsbilagor som inte finns på www.inera.se/avtal För hur dessa bilagor används, se respektive Beskrivning av Tjänstespecifika Villkor på samma plats.

Ramverk 

Stödjande 

Handböckerna vänder sig till administratörer, förvaltare/driftspersonal och medarbetare som behöver administrera och konfigurera tjänster samt hantera loggar, samtyckesintyg och spärrar. I dokument med instruktioner för spärr- och loggadministratörer får du stöd i att använda Säkerhetstjänsters administrationsgränssnitt.

Tjänstekontrakt 

Tjänstekontrakt där Samtyckestjänsten, Loggtjänsten och Spärrtjänsten agerar tjänsteproducenter, finns publicerade på Rivta. Endast den senaste versionen av kontrakten ska användas, se länkar nedan. Tjänstekontrakt för Spärrtjänsten finns både lokalt och nationellt, men med viss skillnad i tillgänglighet, se länk nedan för mera information. 

Port och IP-adresser för nationella Säkerhetstjänster

Övergripande teknisk beskrivning för spärr, samtycke och logg 

Samtyckestjänsten 

Spärrtjänsten 

Loggtjänsten 

Anvisningar  

Dessa dokument beskriver vilka säkerhetskrav som gäller för system och e-tjänster anslutna till Ineras IdP (Single Sign-On-miljön, SSO). "Anvisning för kryptering" är numera en del av Ineras Riktlinje för informationssäkerhet och behandlar tekniska detaljer kring konfigurationen av krypterad kommunikationen med hjälp av VPN (IPSec) eller TLS och kryptering av lagrade data. Hela Riktlinjen för informationssäkerhet kan kunder och samarbetsorganisationer få genom att kontakta Ineras support.