RIV Tekniska Anvisningar Öppen källkod

Utgåvehistorik

Utgåva

Revision Datum

Beskrivning

C

 

Befintligt dokument 2014-10-07

2.0.1

2014-10-08

Bytt till nya versionssystemet, ny wordmall och publicerat. Inga förändringar i i övrigt!

2.0.2

2016-11-16

  • Tagit bort alla referenser till CEHIS

  • Ändrat Google Code till Bitbucket

 

2022-12-16

Anvisningen har avpublicerats då den inte längre förvaltas i sin nuvarande form