RIV Tekniska Anvisningar Basic Profile Valfria tillägg 2.1


RIV Tekniska Anvisningar Basic Profile Valfria tillägg


Version 1.1

ARK_0028

2014-09-08
Utgåvehistorik

Utgåva

Revision Datum

Beskrivning

Ändringarna gjorda av

Definitiv revision fastställd av

PA1

2013-11-05

Första utgåva av anvisningar för valfria tillägg till RIV-TA v2.1.


Innehåller:

  1. Anvisning för att ange ursprunglig avsändare
  2. Anvisning för att ange status på bearbetning i aggregerande tjänst

magnus.larsson@inera.seA

2013-11-13

Uppdaterade mall och några typos

Lars Erik Röjerås


1.1

2014-09-08

Uppdaterat till Inera mall

Lennart Eriksson2021-03-12

Avpubliceras.

Innehåll flyttat till RIVTA Tekniska Anvisningar Basic Profile 2.1 och RIVTA Tekniska Anvisningar Tjänsteplattform

Anders MalmrosInera Arkitektur