Domännamnsättning - anvisning

Nedanstående anvisning gäller för:

  • att sätta kategori nivå 1 och  2
  • namnsättning av Tekniskt domännamn för egenutvecklade kontrakt som passar inom Arkitektur och regelverks gällande domänkarta

Namnsättning görs enligt Arkitektur och regelverks gällande domänkarta avseende kategori nivå 1 och  2. Projektets placering i domänkartan kan vara gjord tidigt inom ett projekt och nu används resultatet av den aktiviteten.

Namnsättning av Tekniskt domännamn för egenutvecklade kontrakt som ligger utanför Arkitektur och regelverks gällande domänkarta, skall namnsättning görs enligt HL7 FHIRs struktur (https://www.hl7.org/fhir/resourcelist.html) och domänkartan vidareutvecklas till att inkludera aktuell domän, för att därefter kunna följa nedanstående anvisning. Kontakta Arkitektur och regelverk med önskemål om vidareutveckling av domänkartan.

Kategori nivå 1

Skall spegla domänens innehåll mappat mot domänkartans struktur på en övergripande nivå

Kategori nivå 2

Skall spegla domänenens innehåll mappat mot domänkartans struktur på första specialiserings nivå

Svenskt kortnamn

Är en specialisering på lägsta nivå. Namnet skall vara kortfattat och kärnfullt och beskriva vad domänen hanterar för information.


Tekniskt domännamn

Det Tekniska domännamnet tas alltid fram på engelska. I de fall då namn eller stavning skiljer mellan UK-engelska respektive US-engelska skall US-engelska användas eftersom detta är praxis inom branschen. Det Tekniska domännamnet utgörs av tre delar:

1:  en översättning av det svenska namnet för kategori 1 till engelska

2:  en översättning av det svenska namnet för kategori 2 till engelska

3:  en översättning av svenskt kortnamn till engelska


EXEMPEL

Kategori nivå 1:  Vård- och omsorgsprocess
Kategori nivå 2: Hantera aktiviteter
Svenskt kortnamn: remisshantering

Tekniskt domännamn: clinicalprocess:activity:request


  1.