Öppen info: SKLTP Home

Välkommen till Tjänsteplattformen

Tjänsteplattformen (SKLTP) är en realisering av nationell tjänsteplattform för vård och omsorg enligt T-boken. Den nationella arkitekturen för integration av vård och omsorg finns beskriven på Ineras hemsida.

Tjänsteplattformen kan användas både regionalt och nationellt. Den används nationellt av Inera som den Nationella Tjänsteplattformen (NTjP). Mer information om aktiviteter inom förvaltningen hittar du på Öppen info: NTjP. Den används också som regionala tjänsteplattformar i olika regioner, t ex i Region Dalarna och Region Stockholm.

De mest centrala delarna i Tjänsteplattformen är Virtualiseringsplattformen (VP) och Tjänsteadresseringskatalogen (TAK)

Virtualiseringsplattformen (VP) exponerar ett antal virtuella tjänster. På denna finns en fast anslutningspunkt för ett tjänstekontrakt för en viss version av RIV Tekniska Anvisningar.

Tjänsteadresseringskatalogen (TAK)  tillhandahåller vägvals- och behörighetsinformation till virtualiseringsplattformen. Informationen utgörs dels av adresser till olika tjänsteproducenter och dels av behörigheter för tjänstekonsumenter till olika logiska adressater (verksamhetsadresser).

En konsument anropar en virtuell tjänst som tjänsteplattformen exponerar. I frågan anges vilken logisk enhet som ska kontaktas. VP frågar TAK efter routinginformation till denna enhet samt behörighetsinformation, om konsumenten har tillstånd att anropa denna producent. Anropet routas därefter till rätt enhet. 

Anpassningsplattformen används i de fall en tjänsteproducent inte tillhandahåller en standardiserad tjänst enligt tjänstekontrakten. I dessa fall kan anropen översättas och detta sker i anpassningsplattformen.

Engagemangsindex (EI) håller information om invånarens engagemang.

Aggregerande tjänster sätter samman information från flera olika producenter. Tjänsterna använder EI för att veta vilka logiska adresser som ska anropas, för att kunna anropa endast de system där invånaren endast har ett engagemang.

Följande bild illustrerar Tjänsteplattformen och dess ingående komponenter (markerade med röd ram):

Syfte

Tjänsteplattformens huvudsyfte är att tillhandahålla en nationell web-service för varje typ av tjänst. Vårdens IT-stöd består sällan av en nationell tjänst för en viss funktion. Ansvaret för verksamhetens operativa IT-stöd är regionalt. Därför finns samma funktion på många ställen. Ibland i form av kopior av samma system, ibland som olika system. Floran av system försvårar för konsumenter av tjänster, så som medborgarportaler. Utan tjänsteplattformen skulle varje tjänstekonsument behöva hålla reda på vilken tjänst som hör till vilken vårdgivare och dessutom förstå olika tekniska dialekter för kommunikation.

Med hjälp av RIV-metoden utvecklas nationellt standardiserade meddelandeformat för varje typ av tjänst, sk tjänstekontrakt. Genom tjänsteplattformen får tjänstekonsumenter en nationell tjänst att vända sig till (s.k. virtuell tjänst) som i sin tur kan dirigera meddelanden vidare till rätt tjänst för respektive vårdgivare. På så sätt behöver varje tjänstekonsument och tjänsteproducent bara förstå ett format och en teknisk dialekt. Detta ger oss sammantaget en arkitektur där vårdgivarna kan förändra sammansättningen av sitt IT-stöd utan att det påverkar alla tjänstekonsumenter. Det innebär också att vården kan följa teknikens utveckling genom att gradvis införa nya standarder för kommunikation utan alla behöver gå med på samma gång. Förändringar kan ske i steg på ett kontrollerat sätt även när IT-systemen är integrerade.

>>Nationella tjänsteplattformen blir tillsammans med RIV den tekniska basen för en över tiden hållbar integration av vårdens IT-stöd.<<

Komponenter

Tjänsteplattformen är uppdelad i följande komponenter:

 • Virtualiseringsplattform (VP) exponerar virtuella tjänster.
  På denna finns en fast anslutningspunkt för ett tjänstekontrakt för en viss version av RIV Tekniska Anvisningar.

 • Tjänsteadresseringskatalog (TAK) tillhandahåller vägvals- och behörighetsinformation till virtualiseringsplattformen.
  Informationen utgörs dels av adresser till olika tjänsteproducenter och dels av behörigheter för tjänstekonsumenter till olika logiska adressater (verksamhetsadresser).

 • Aggregeringsplattform (AgP) exponerar aggregerande tjänster som för en viss individ/patient sammanställer en nationell vy av informationen av den typ som är aktuell för tjänsten i fråga.

 • Engagemangsindex (EI) håller information om invånarens engagemang genom att hållas uppdaterad med information om vilka informationsägare som har information om en invånare/patient.

 • Anpassningsplattformen (AnP) används i de fall en tjänsteproducent inte tillhandahåller en standardiserad tjänst enligt tjänstekontrakten. I dessa fall kan anropen översättas och detta sker i anpassningsplattformen.
   
 • Meddelandetjänst (MT) är en informationskälla som följer nationellt fastställda tjänstekontrakt för att lämna och hämta meddelanden. Producenter av dessa tjänstekontrakt (meddelandetjänster) utgör basen för säker meddelandehantering över huvudmannagränser och integreras i olika former av verksamhetsstöd och invånartjänster. 

Tillgänglighet

Tjänsteplattformen tillgängliggörs som öppen källkod under licensen LGPL 2.1.  Dokument och innehåll på wiki licensieras under Creative Commons CC-BY-SA.

Den första versionen av Tjänsteplattformen utvecklades av Callista Enterprise AB i samverkan med MuleSoft, på uppdrag av SjukvårdsrådgivningenUrsprungligen baserades plattformen på integrationsprodukten Mule ESB men denna har sedermera ersatts av Apache Camel och Spring. Tjänsteplattformen förvaltas av Nordic Medtest på uppdrag av Inera.

Mer information

Mer information kan du hitta på följande sidor:

Om du följer länkarna nedan kan du hitta information är användbar för dig som är:

Extern information

Sök