Dokumentation

Anvisningar  

Dessa dokument beskriver vilka säkerhetskrav som gäller för system och e-tjänster anslutna till Ineras IdP (Single Sign-On-miljön, SSO). "Anvisning för kryptering" är numera en del av Ineras Riktlinje för informationssäkerhet och behandlar tekniska detaljer kring konfigurationen av krypterad kommunikationen med hjälp av VPN (IPSec) eller TLS och kryptering av lagrade data. Hela Riktlinjen för informationssäkerhet kan kunder och samarbetsorganisationer få genom att kontakta Ineras support. 


Publik Information