Manualer och checklistor

Informationen i denna sektion är uppdelad i sektioner utifrån hur statistiken är publicerad på inera.se. Under avsnitt allmänt beskrivs delar som gäller för all publicerad statistik.