Statistik för Formulärhantering

Med funktionen Formulärhantering kan vården hämta information från invånare på ett säkert och strukturerat sätt, integrerat med vårdens system. Det går att använda funktionen på flera sätt: i den egna organisationens vårdinformationssystem, i Formulärhanterings webbaserade personalverktyg, eller en kombination av båda.

Regioner som vill använda funktionen i sitt vårdinformationssystem gör det genom att ansluta systemet till Nationella tjänsteplattformen.

Aktuell information om laddningar av data och releaser finns på sidan: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/STAT/pages/2282750981

 

Översikt

Antal påbörjande och besvarade formulär över tid

Visar antal påbörjade samt besvarade formulär per månad baserat på antal distinkta FormulärID var startedEventDate respektive completedEventDate ej är blank.

Data visas för december 2016 och framåt.

Antal skapade och besvarade formulär per region

Visar antal skapade samt besvarade formulär per geografisk region utifrån vald datumperiod baserat på distinkta FormulärID vars createdEventDate respektive completedEventDate inte är blank. Om datumperiod inte väljs visas antalen för alla datum.

Antal skapade, påbörjade och besvarade formulär per vårdgivare

Visar en sammanställning av hur formulärtjänsten är använd utifrån geografiskt län och olika vårdgivare. Strukturen visas i en hierarki av län, vårdgivarens namn, enhet hos vårdgivaren, underenhet hos vårdgivare och själva formulärnamnet.

·         Antal skapade formulär

Visar antal skapade formulär baserat på distinkta FormulärID vars createdEventDate-variabel inte är blank.

·         Antal påbörjade formulär

Visar antal påbörjade formulär baserat på antal distinkta FormulärID var startedEventDate ej är blank.

·         Antal besvarade formulär

Visar antal besvarade formulär baserat på antal distinkta FormulärID var completedEventDate ej är blank.

·         Genomsnittlig formulärtid, skapad till besvarad

Visar antal genomsnittlig tid för de formulär som ingår i urval utifrån skillnad i tid mellan skapat och besvarat datum. Det vill säga mellan createdEventDate respektive completedEventDate. Tiden visas i timmar, minuter och sekunder.

Antal skapade, påbörjade och besvarade formulär per formulärnamn

Visar en sammanställning av hur formulärtjänsten är använd utifrån formulärnamnet, geografisk region och olika vårdgivare. Strukturen visas i en hierarki av formulärnamnet,län, vårdgivarens namn, enhet hos vårdgivaren och underenhet hos vårdgivaren.

·         Antal skapade formulär

Visar antal skapade formulär baserat på distinkta FormulärID vars createdEventDate inte är blank.

·         Antal påbörjade formulär

Visar antal påbörjade formulär baserat på antal distinkta FormulärID var startedEventDate ej är blank.

·         Antal besvarade formulär

Visar antal besvarade formulär baserat på antal distinkta FormulärID var completedEventDate ej är blank.

·         Genomsnittlig formulärtid, skapad till besvarad

Visar antal genomsnittlig tid för de formulär som ingår i urval utifrån skillnad i tid mellan skapat och besvarat datum. Det vill säga mellan createdEventDate respektive completedEventDate. Tiden visas i timmar, minuter och sekunder.

Antal skapade formulär per veckodag

Visar antal skapade formulär per veckodag baserat på distinkta FormulärID vars createdEventDate inte är blank.

Antal besvarade formulär per veckodag

Visar antal besvarade formulär per veckodag baserat på distinkta FormulärID vars completedEventDate inte är blank.

Antal skapade formulär per kön och åldersgrupp

Visar antal skapade formulär per kön och åldergrupp baserat på distinkta FormulärID vars createdEventDate inte är blank. 

Antal besvarade formulär per kön och åldergrupp

Visar antal besvarade formulär per kön och åldersgrupp baserat på distinkta FormulärID vars completedEventDate inte är blank.