Statistik för Journalen

Med Journalen kan invånarna ta del av sin egen journalinformation från hälso- och sjukvården på nätet. De når informationen genom att logga in på 1177 .se

Aktuell information om laddningar av data och releaser finns på sidan: AKTUELLT

 

Data in

Underliggande data för rapporterna kommer från Journalen. Befolkningsdata är hämtad från SCB. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

Översikt

Förstagångsinloggningar ackumulerat per månad

Visar antalet invånare som loggat in på journalen för första gången baserat på antalet händelser som är flaggade som första användarhändelse och med ett som händelse id. Värdet som visas är det ackumulerade värdet över tid från start av mätningarna.

Data visas för oktober 2012 och framåt.

Antal inloggningar per län

Visar antal inloggningar till journalen per län baserat på antalet händelser i journalen av typen loggade in fördelat på län för vald period.

Data visas för oktober 2012 och framåt.

Antal inloggningar per timme

Visar antal inloggningar till journalen per timme baserat på antalet händelser i journalen av typen loggade in vald period fördelade på dygnets timmar.

Data visas för oktober 2012 och framåt.

Antal inloggningar, invånare, förstgångsinloggningar per månad

Visar antal inloggningar, invånare, förstgångsinloggningar per månad baserat på antalet händelser i journalen av typen loggade in, hur många unika användarid samt antal händelser som är flaggade som första användarhändelse och med ett som händelse id.

Data visas för oktober 2012 och framåt.

Aktivitet

Aktivitet per månad

Visar antalet aktiviteter per månad baserat på antalet händelser per aktivitet summerat för varje månad.

Data visas för oktober 2012 och framåt.

Aktiviteter

Visar fördelningen mellan antalet händelserna per aktivitet i förhållandet till totala antalet händelser baserat på antalet händelser i journalen.

Data visas för oktober 2012 och framåt.

Invånare

Fördelning av kön och ålder

Visar antalet unika användare som loggat in i journalen för vald datumperiod och län baserat på antalet unika användarid som har någon händelse/aktivitet mot journalen för urvalet.

Data visas för oktober 2012 och framåt.

Fördelning av kön

Visar antalet unika användare, fördelat på kön, som loggat in i journalen för vald datumperiod och län baserat på antalet unika användarid som har någon händelse/aktivitet mot journalen.

Data visas för oktober 2012 och framåt.

Andel sessioner annan användare

Visar andel sessioner där en användare tittar på information kopplat till en annan användare. Det kan till exempel när man byter till sitt barns journal eller ombud/legala ställföreträdare som är inne Journalen. Statistiken är baserat på antalet unika sessionsid där användarid skiljer sig från användardid för berörd journal och användarid för berörd journal inte är okänd. Detta värde är dividerat med totala antalet unika användarid. Värden visas per län.

Data visas för oktober 2012 och framåt.