Statistik för Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt gör det möjligt för vårdgivare att dela journalinformation från hälso- och sjukvården med varandra. Vårdpersonal kan ta del av journalinformation som finns hos andra vårdgivare, om patienten har gett sitt samtycke till det.

Aktuell information om laddningar av data och releaser finns på sidan: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/STAT/pages/2282750981

 

Data in

Underliggande data kommer från Nationell patientöversikt (NPÖ) och är kompletterad med data om vårdenheter och deras geografiska placering från HSA. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

Översikt

Antal användare, sökningar och vårdtagare per månad

Visar antalet användare, antalet sökningar och antalet vårdtagare per månad baserat på antalet unika användar-id i eventlog från NPÖ, antalet unika kombinationer av användar-ID och session-id i eventlog från NPÖ samt antalet unika vårdtagar-id i eventlog där värden mindre än 10 inte visas i grafen.

Data visas för januari 2016 och framåt.

Antal sökningar per timme

Visar antalet sökningar per timme baserat på genomsnittliga antalet unika kombinationer av användar-id och session-id i eventlog från NPÖ fördelat på dygnets timmar.

Data visas för januari 2016 och framåt.

Antal sökningar per veckodag

Visar antalet sökningar per veckodag baserat på genomsnittliga antalet unika kombinationer av användar-id och session-id i eventlog från NPÖ fördelat på veckans dagar.

Data visas för januari 2016 och framåt.

Användare

Antal användare per län

Visar antalet användare och antalet nya användare per län baserat på antalet unika användar-id i eventlog från NPÖ samt de av dessa som inte förekommit tidigare i eventloggen. Sätts inte filter för datum kommer statistik för alla tillgänglig datum visas och totala antalet användare blir då samma som antalet nya användare.

Data visas för januari 2016 och framåt.

Antal användare över tid

Visar antalet användare och antalet nya användare över tid baserat på antalet unika användar-id i eventlog från NPÖ samt de av dessa som inte förekommit tidigare i eventloggen.

Data visas för januari 2016 och framåt.

Antal användare per yrke (topp 10)

Visar antalet användare per yrke baserat på antalet unika användar-id i eventlog från NPÖ och vilken yrkestitel dessa har i loggen. Bara de 10 vanligaste visas i diagram.

Data visas för januari 2016 och framåt.

Patienter

Antal vårdtagare per län

Visar antalet vårdtagare per län baserat på antalet unika vårdtagar-id i eventlog och geografisk placering av vårdenheten utifrån data från HSA katalogen. Värden mindre än 10 inte visas i grafen.

Data visas för januari 2016 och framåt.

Fördelning ålder och kön

Visar antalet vårdtagare fördelade på ålder och kön baserat på antalet unika vårdtagar-id i eventlog och den ålder och det kön som är angiven i eventloggen. Värden mindre än 10 inte visas i grafen.

Data visas för januari 2016 och framåt.

Fördelning kön

Visar antalet vårdtagare fördelade på kön baserat på antalet unika vårdtagar-id i eventlog och det kön som är angiven i eventloggen. Värden mindre än 10 inte visas i grafen.

Data visas för januari 2016 och framåt.

Svarstider

Svarstid (ms)

Visar den genomsnittliga svarstiden över den valda datumperioden baserat på den svarstid i millisekunder som är angiven i eventloggen. I grafen visas också största genomsnittliga svarstiden för en månad, minsta genomsnittliga svarstiden för en månad samt den genomsnittliga svarstiden för alla månader i vald datumperiod.

Data visas för januari 2016 och framåt.

Antal anrop per svarstid (ms)

Visar antalet anrop per svarstid uppdelat i olika intervaller baserat på den svarstid i millisekunder som är angiven i eventloggen och beräknat så att intervall 0 är alla händelser i loggen som besvarats inom 100 millisekunder, intervall 100 är alla händelser som besvarats inom 200 millisekunder, intervall 300 är alla händelser som besvarats inom 300 millisekunder etc.

Data visas för januari 2016 och framåt.