Statistik för Vårdhandboken

Här hittar du statistik för vårdhandboken. Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar personal som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och riktlinjer. Statistiken visar användningen av Vårdhandboken på webben.

Aktuell information om laddningar av data och releaser finns på sidan: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/STAT/pages/2282750981

 

Data in

Underliggande data för rapporterna kommer från webbplattformen på Inera. Befolkningsdata är hämtad från Statistiska centralbyrån. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

Översikt

Antal besök över tid

Visar antalet besök på webbplatsen och antal sidvisningar baserat på måttet på antal besökare på domänens alla sidor och måttet på antal sidor som visas.

Antal besök per län

Visar antal besökare på domänens alla sidor från varje geografiskt län.

Antal besök per land

Visar hur antalet besök på webbplatsen fördelar mellan de länder som besökare ansluter från baserat på ett mått som anger antal besökare på domänens alla sidor.

Antal besök per kanal

Visar hur antalet besök på webbplatsen fördelar mellan olika kanaler som besökare ansluter från baserat på ett mått som anger antal besökare på domänens alla sidor.

Användarbeteende

Antal besök per enhetstyp

Visar antal besök per månad för olika enhetstyper baserat på mått på antal besök som kan fördelas på olika typer av enheter.

·         Dator

Besök där enhet är dator.

·         Mobiltelefon          

Besök där enhet är dator.

·         Surfplatta               

Besök där enhet är surfplatta.

Mest besökta sidor

Visar de 15 sidor som har mest sidvisningar

·         sida  

länk till sida

·         Antal sidvisningar  

Mått på antal sidvisningar.

Antal besök per enhetstyp

Visar hur besök fördelar sig på olika enhetstyper baserat på mått på antal besök som kan skäras på olika typer av enheter.

·         Dator

Besök där enhet är dator.

·         Mobiltelefon          

Besök där enhet är dator.

·         Surfplatta               

Besök där enhet är surfplatta.

Antal sidvisningar över tid

Visar antal sidvisningar per månad.

Sökningar

Antal sökningar per månad

Visar hur antal sökningar per månad utifrån mått på antal sökningar.

Mest vanligaste sökningar

Visar de 15 vanligaste sökningarna utifrån mått på antal sökningar fördelat på sökord.