Statistik för Utomlänsfakturering

Här visas statistik kopplat till Utomlänsfakturering. Statistiken avser anrop som görs till tjänsteproducenter som är anslutna till Nationella tjänsteplattformen och på tjänstekontraktet “ProcessClaimSpecificationResponder”.

Underliggande data för rapporten kommer från Nationella tjänsteplattformen.

Aktuell information om laddningar av data och releaser finns på sidan: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/STAT/pages/2282750981

 

Översikt

Andel anrop per tjänstekonsument (skickade vårdbilagor)

Visar procentuellt hur många anrop av totalen som görs per konsument (sender) för vald tidsperiod. Denna siffra kan sedan filtreras med hjälp av filtermenyn.

Underliggande data är komplett från och med juni 2021 och framåt.

Andel anrop per logisk adress (mottagna vårdbilagor)

Visar procentuellt hur många anrop av totalen som görs per logisk adress (receiver) för vald tidsperiod. Denna siffra kan sedan filtreras med hjälp av filtermenyn.

Underliggande data är komplett från och med juni 2021 och framåt.

Antal anrop per tjänstekontrakt över tid

Visar antalet anrop som gjorts varje under varje månad. Det går även att se denna graf utifrån andra tidsperspektiv. Uppe till höger på grafen går detta att ställa in (se bild nedan).

Längst upp i hierarkin ser man det per år, ett steg ner per År-Månad, Sedan År-Vecka och längst ner per datum. (Väljer man datum är det bra om man under filter valt en specifik månad).

Detta görs genom att klicka på pilen upp och dubbelpilarna ner:

Underliggande data är komplett från och med juni 2021 och framåt.

Antal anrop per tjänstekonsument och logisk adress

Visar hur många anrop som är gjorda för respektive tjänstekonsument (sender) och logisk adress (receiver). Varje rad är en specifik tjänstekonsument och varje kolumn är en specifik logisk adress. Siffrorna man se är med andra ord hur många anrop som är gjorda med dessa kombinationer.

Underliggande data är komplett från och med juni 2021 och framåt.