Underskriftstjänsten - elektronisk underskriftDenna sida ger en överblick över tjänstens förmågor och möjligheter. Längst ner på sidan finns hänvisningar till ytterligare information. Den uppdateras kontinuerligt i takt med att Ineras erbjudande förändras.

Underskriftstjänsten är en tjänst som erbjuder din organisations användare att digitalt underteckna ett eller flera dokument via en ansluten e-tjänst. Den här tjänsten vänder sig till verksamheter med behov av att undvika onödig pappershantering, effektivisera dokumenthantering och elektroniskt signera viktiga dokument som sedan ska arkiveras eller förmedlas till en annan organisation eller användare.

Lösningen stödjer såväl e-signaturer med SITHS eID som privata e-legitimationer, tlll exempel BankID.

Många fördelar

 För din organisation innebär detta ett antal fördelar, t ex:

 • Det går inte att ändra ett signerat dokument utan att bryta signaturen.

 • Det finns en stark koppling till vem som signerat och när.

 • Flera användare som befinner sig på olika geografiska platser kan skriva under samma dokument.

 • Andra organisationer kan verifiera det signerade dokumentet.

 • Äldre lösningar bygger på teknik som håller på att fasas ut, Underskriftstjänsten tar bort detta beroende. 

 • Även e-tjänster från Inera, som t ex Webcert, använder Underskriftstjänsten.

En förutsättning är att din organisation har infört autentisering via SITHS eID, med den nya OOB-tekniken (out-of-band). Underskriftstjänsten fungerar inte med den äldre tekniken mTLS. Längre ner på sidan kan du hitta referenser till Identifieringstjänst SITHS där OOB-tekniken realiseras.

Om du är en användare av en e-tjänst som är integrerad med Underskriftstjänsten så kan du med några få steg göra en digital signatur. Filmen nedan visar hur detta går till när en användare nyttjar Mobilt SITHS eID men det fungerar lika bra med ett SITHS eID-kort. Användarupplevelsen är i princip densamma. I exemplet så visar vi hur det går via den testportal som finns för att verifiera att autentisering och underskrift fungerar i din organisation. Ställ gärna in upplösningen i filmen till HD 1080p för bästa kvalité genom att trycka på denna knapp i filmen. Filmen är textad på svenska.

Underskrift med mobilt SITHS eID. Om inte filmen går igång, klicka på denna länk.Följsamhet till standarder

Som en konsekvens av att Underskriftstjänsten är realiserad efter Referensarkitekturen för elektronisk underskrift och stämpel, följer tjänsten en rad standarder.

 • Underskriftstjänsten räknas som en avancerad elektronisk underskrift enligt eIDAS.

 • Underskriftstjänsten stödjer standardiserade dokumentformat och elektroniska signaturer enligt listan nedan.

  • Dokumentformatet PDF i kombination med signaturformatet PAdES (stödjer Riksarkivets regler för långtidsarkivering om dokumentformatet är PDF/A-1)

  • Dokumentformatet XML i kombination med signaturformatet XAdESTjänsten använder sig av attributsprofiler enligt DIGG för att realisera ett antal användningsfall när det gäller vem som har signerat, i vårt fall alltid en fysisk person. Dessa attribut följer med signaturen.

 1. HSA-id + organisationsnummer

 2. Personnummer + organisationsnummer

 3. Personnummer

 4. HSA-id

Stöd för flera typer av e-legitimationer

Tjänsten erbjuds till kunden i tre varianter:

 1. Fristående underskriftstjänst utan egna grafiska gränssnitt som kräver viss teknisk implementation och anpassning av  den egna e-tjänsten i din organisation. Denna variant kallas för Underskriftstjänsten - Bas och stödjer SITHS eID.

 2. Integrerad lösning där den egna e-tjänstern använder ett API för att starta ett underskriftsflöde, detta kallas för Underskriftstjänsten - API. Denna lösning stödjer SITHS eID och flera privata e-legitimationer som till exempel BankID.

 3. Webbapplikation där du som kund laddar upp dokument för elektronisk underskrift. Underskriftstjänsten - Webb kräver ingen integration. Det går bra att använda SITHS eID och privata e-legitimationer med denna variant.

Mer information om skillnaderna mellan dessa varianter finns att läsa under Anslutning Underskriftstjänsten som du hittar under Referenser och vidare läsning.

Referenser och vidare läsning

Detaljerad information om Underskriftstjänsten och hur man ansluter till den (komplett teknisk information får du som kund först efter beställning):
Publik Information