Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Integrationen mellan verksamhetssystemen och Engagemangsindex görs med genom tjänstekontrakt. Tjänstekontrakten för Engagemangsindex finns här http://rivta.se/domains/itintegration_engagementindex.html.

...

En förutsättning för att en aggregerande tjänst ska fungera är att verksamhetssystem verksamhetssystemen håller Engagemangsindex uppdaterat med aktuell information om patienters engagemang.

...