Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 63

System som ansluts till tjänstekontrakten för Tidbokning måste uppdatera Engagemangsindex. Engagemangsindex är en nationell stödtjänst som genom att det uppdateras av vårdens verksamhetssystem, vet hos vilka informationsägare patienter har olika typer av engagemang. Ett engagemang kan t.ex. vara en bokad tid, en kallelse, en remiss eller ett formulär för patienten att fylla i.

Integrationen mellan verksamhetssystemen och Engagemangsindex görs genom tjänstekontrakt. Tjänstekontrakten för Engagemangsindex finns här http://rivta.se/domains/itintegration_engagementindex.html.

Tjänstedomänen Tidboknings anvisningar för uppdatering av Engagemangsindex finns i domänens tjänstekontraktsbeskrivning, som går att ladda ned här: http://rivta.se/domains/crm_scheduling.html.

Engagemangsindex och aggregerande tjänster

Tack vare att Engagemangsindex vet i vilka system en patients engagemang finns, slipper en e-tjänst fråga alla system om de har några engagemang för den inloggade patienten när e-tjänsten vill visa upp patientens samtliga engagemang av en viss typ. E-tjänsten kan istället anropa en aggregerande tjänst i Nationella tjänsteplattformen som först frågar Engagemangsindex var patientens har sina engagemang och därefter hämtar detaljer om engagemangen från källsystemen. Den aggregerande tjänsten sammanställer sen ett svar till e-tjänsten.

En förutsättning för att en aggregerande tjänst ska fungera är att verksamhetssystemen håller Engagemangsindex uppdaterat med aktuell information om patienters engagemang.

1177 Vårdguidens e-tjänster använder i dagsläget inte en aggregerande tjänst för att hämta tidbokningsinformation eftersom så få tidbokningssystem uppdaterar Engagemangsindex. Den aggregerande tjänsten för tidbokningsinformation skulle bara hitta en bråkdel av patientens bokade tider. För att 1177 Vårdguidens e-tjänster ska kunna hämta och visa upp patientens nationella kalender måste tidbokningssystemen börja uppdatera Engagemangsindex.Utan Engagemangsindex: En e-tjänst som 1177 Vårdguidens e-tjänster skulle behöva upprepa ovanstående procedur drygt 5000 gånger (en gång per ansluten vårdenhet) för att visa upp en nationell vy av den inloggade patientens bokade tider.Med Engagemangsindex: E-tjänsten skulle kunna anropa en aggregerande tjänst som sammanställer ett svar med patientens samtliga bokade tider. I exemplet ovan hade patienten bara bokade tider i tre system.

Elektroniska kallelser och bokningsbekräftelser

Varje gång ett tidbokningssystem uppdaterar Engagemangsindex med information om en bokad tid eller kallelse får 1177 Vårdguidens e-tjänster en notifiering från Engagemangsindex. Notifieringen berättar om den bokade tiden eller kallelsen har skapats, ändrats eller tagits bort av tidbokningssystemet. Av notifieringen framgår också vilket tidbokningssystem som gjorde uppdateringen. Utifrån dessa uppgifter kan 1177 Vårdguidens e-tjänster hämta nödvändiga uppgifter för att skapa ett meddelande i den aktuella patientens inkorg. Meddelandet informerar patienten om händelsen (t.ex. att hen fått en kallelse eller att en bokad tid har bokats om). Läs mer på sidan Tidsatt och öppen kallelse.

Om patienten gjort den inställningen, får patienten ett sms och/eller ett mejl från 1177 Vårdguidens e-tjänster som talar om att ett nytt meddelande finns att läsa i inkorgen.


VIKTIG INFORMATION OM ELEKTRONISKA KALLELSER OCH BOKNINGSBEKRÄFTELSER

Enligt tjänstedomänen Tidboknings regelverk ska anslutna tjänsteproducenter (tidbokningssystem) uppdatera Engagemangsindex. Vid behov finns det möjlighet att aktivera en funktion i 1177 Vårdguidens e-tjänster som skapar ett inkorgsmeddelanden till den berörda invånaren när Engagemangsindex uppdateras med en kallelse eller bokad tid. Funktionen aktiveras per tidbokningssystem genom beställning till den nationella förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Beställningen måste läggas av den aktuella regionen i ett mail till e-tjanster@1177.se och måste innehålla följande uppgifter:

  • Miljö (QA- eller produktionsmiljö)
  • HSA-id för tidbokningsystemet (källsystemet). Det vill säga det HSA-id som tidbokningssystemet uppger i XML-elementet sourceSystem i sina anrop till tjänsten Update i Nationella tjänsteplattformen.
  • Tidbokningssystemets namn.

Det är av högsta vikt att det aktuella landstinget eller regionen säkerställt att tidbokningssystemet följer tjänstedomänen Tidboknings anvisningar för uppdatering av Engagemangsindex, innan beställning på aktivering av elektroniska kallelser och bokningsbekräftelser i produktionsmiljö. Felaktig uppdatering av Engagemangsindex kan resultera i felaktig information i de meddelanden som skapas i invånarnas inkorgar i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Anvisningarna finns i tjänstedomänen Tidboknings tjänstekontraktsbeskrivning som finns att ladda ned på http://rivta.se/domains/crm_scheduling.html.

Så fungerar det:

1. Vårdenheten gör en ändring i tidbokningssystemet.

Det kan till exempel handla om att en kallelse skapas eller att en bokad tid bokas om.

2. Tidbokningssystemet uppdaterar Engagemangsindex med information om ändringen.

Detta görs genom ett anrop till tjänsten Update i Nationella tjänsteplattformen.

3. Engagemangsindex notifierar 1177 Vårdguidens e-tjänster om ändringen.

Engagemangsindex gör detta genom ett anrop till tjänsten ProcessNotifications hos 1177 Vårdguidens e-tjänster. Anropet innehåller en kopia av tidbokningssystemets anrop till tjänsten Update.

4. 1177 Vårdguidens e-tjänster kontrollerar om elektroniska kallelser och bokningsbekräftelser är aktiverade för tidbokningssystemet.

1177 Vårdguidens e-tjänster tar värdet som tidbokningssystemet uppgett i XML-elementet sourceSystem i sitt anrop till tjänsten Update och matchar det mot en databas med tidbokningssystem som använder elektroniska kallelser och bokningsbekräftelser. Om värdet (tidbokningssystemets HSA-id) inte finns i databasen, ignoreras notifieringen.

5. 1177 Vårdguidens e-tjänster hämtar detaljer om den bokade tiden eller kallelsen.

1177 Vårdguidens e-tjänster anropar tjänsten GetBookingDetails i Nationella tjänsteplattformen. 1177 Vårdguidens e-tjänster adresserar anropet till den logiska adressat som tidbokningssystemet uppgett i XML-elementet logicalAddress i sitt anrop till tjänsten Update. Som Id för den bokade tiden eller kallelsen uppger 1177 Vårdguidens e-tjänster det värde som tidbokningssystemet uppgett i XML-elementet businessObjectInstanceIdentifier i sitt anrop till tjänsten Update.

6. 1177 Vårdguidens e-tjänster skapar ett meddelande i patientens inkorg.

Innehållet i meddelandet skapas utifrån de uppgifter som 1177 Vårdguidens e-tjänster erhållit i notifieringen från Engagemagsindex och i bokningsdetaljerna från tidbokningssystemet.


  • No labels