Tidsatt och öppen kallelse


En kallelse är en slags påbörjad bokning initierad av vårdaktören som skickas till en invånare. Invånaren kan logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster och se eventuella kallelser i sin inkorg. Om invånaren har valt att få aviseringar vid inkorgsmeddelanden via sms eller mejl skickas det sådana aviseringar ut när kallelsen kommer till inkorgen.

Varifrån hämtas informationen?

Informationen som visas i inkorgsmeddelandet hämtas från tjänstekontraktet GetBookingDetails.

getBookingDetails

Namn

Typ

Kommentar

Begäranhealthcare_facility

HsaIdType

HSA-id för mottagning/vårdenhet

bookingId

BookingIdType

Intern bokningsidentitet.

SvarTimeSlotDetail

TimeslotType

Information om den aktuella tiden


TimeSlotDetail [1..1]

 • startTimeInclusive [0..1]
 • endTimeExclusive[0..1]
 • healthcare_facility [1..1]
 • performer[0..1]
 • bookingId[0..1]
 • subject_of_care[1..1]
 • purpose[0..1]
 • reason[0..1]
 • resourceName[0..1]
 • healthcare_facility_name[0..1]
 • performerName[0..1]
 • resourceID[0..1]
 • timeTypeName[0..1]
 • timeTypeID[0..1]
 • careTypeName[0..1]
 • careTypeID[0..1]
 • cancel_booking_allowed[1..1]
 • rebooking_allowed[1..1]
 • message_allowed[1..1]
 • isInvitation [0..1]

Obs! TimeTypeID är inte obligatoriskt enligt tjänstekontraktet, men krävs av 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Tidsatt kallelse

En tidsatt kallelse är egentligen en bokning utförd av vårdaktören där all nödvändig information är ifylld, den behandlas då likadant som en "vanlig" bokning gjord av invånaren. Det betyder att om mottagningen stöder ombokning eller avbokning så visas knapparna för omboka samt avboka i kallelsen. Väljer man att boka om tid kommer användaren att länkas vidare till flödet för ombokning (vid ombokning kommer UpdateBooking att anropas, respektive CancelBooking vid avboka).

En tidssatt kallelse har en angiven startTimeInclusive i den bokning kallelsen avser (bokningsinformation hämtas via GetBookingDetails).

Vad visas upp i användargränssnittet i inkorgen? 

GETBOOKINGDETAILS-response:

”Välkommen till: healthcare_facility.

”Tid har reserverats för dig”: startTimeInclusive.

“Omboka tid”: Knapp visas om rebooking_allowed är satt till true.

“Avboka tid”: Knapp visas om cancel_booking_allowed är satt till true.

Purpose-texten visas direkt efter "Tid har reserverats för dig..." utan någon rubrik. I exemplet ovan är det en länk med texten "1177 Vårdguidens e-tjänster". Adressen efter "du har fått kallelse till oss på" hämtas från HSA-katalogen, från fälten StreetAdress (adress) och MunicipalityName (kommun). Finns ingen information i någon av, eller i båda av dessa fält, kommer ingen adressinformation att skrivas ut. 

Om ombokning och/eller avbokning är tillåtet länkas man via knapparna för ombokning och avbokning vidare till de normala flödena för tidbokning (Ombokning, omboka tid samt Avbokning, avboka tid). Knapparna som länkar en vidare visas beroende på följande parametrar i kontraktet GetBookingDetails:

Parameter

TrueFalse
rebookingAllowedOmboka tillgängligOmboka ej tillgänglig
cancelBookingAllowedAvboka tillgängligAvboka ej tillgänglig

Öppen kallelse

En öppen kallelse är en bokning initierad av vårdaktören. Till skillnad från en tidsatt kallelse vars startTimeInclusive är ifylld, är parametern tom eller saknas i den bokning som kallelsen avser (bokningsinformation hämtas liksom vid en tidsatt kallelse via getBookingDetails). Detta betyder att bokningen ej är fullständigt utförd och en knapp som länkar en vidare till flödet för nybokning visas, där fortsätter samt slutförs bokningen. En öppen kallelse kan bara nybokas. Ombokning och avbokning går ej att utföra då en fullständig bokning ej finns. Man kan inte ange eller byta tidstyp vid bokning på en kallelse, utan det är den tidstyp som gäller för den ursprungliga kallelsen (ges av producenten i GetBookingDetails), flödet finns i Nybokning, boka tid.

Vad visas upp i användargränssnittet i inkorgen? 


GETBOOKINGDETAILS-response:

”Välkommen till: healthcare_facility.

“Boka tid”: Visas alltid vid öppen kallelse.


Purpose-texten visas direkt efter "du har fått en kallelse till oss på..." utan någon rubrik. I exemplet ovan är det en länk med texten "1177 Vårdguidens e-tjänster". Adressen efter "du har fått kallelse till oss på" hämtas från HSA-katalogen, från fälten StreetAdress (adress) och MunicipalityName (kommun). Finns ingen information i någon av, eller i båda av dessa fält, kommer ingen adressinformation att skrivas ut. 

Om man väljer att boka en tid på den öppna kallelsen (klickar på knappen "Boka tid"), kommer man till nybokningsflödet och sidan med villkorstexter.


Om man sedan tagit del av den fullständiga informationen kommer man till själva bokningssidan där tidstypen är förbestämd, detta syns nedan (Texten "Typ av tid: Tidstypen 1" indikerar att tidstypen redan är bestämd).