1177 Vårdguidens e-tjänster

På dessa sidor finns information från förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Sidorna kompletterar den information som finns på Ineras webbplats samt på supportsidorna för vårdpersonal. Informationen här vänder sig i första hand till regioner och leverantörer som söker information om 1177 Vårdguidens e-tjänster eller på olika sätt vill ansluta egna system eller e-tjänster till 1177 Vårdguiden.


Förvaltningen för 1177 Vårdguidens e-tjänster ansvarar för informationen på sidorna. I vissa fall uppdateras den av förvaltningens tekniska leverantör.


Information

För information om från förvaltningen och övriga tjänster inom 1177 Vårdguiden: 1177 Vårdguiden Samlingsportal

Information om 1177 Vårdguidens e-tjänster på inera.se: Om 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du ansluta ditt system till 1177 Vårdguidens e-tjänster?

Inloggning till externa system

Använd 1177 Vårdguidens uthoppsfunktion för att invånare ska kunna hitta och logga in i tjänsten via 1177.se
Läs mer om uthoppsfunktionen på 1177 Uthopp

Kommunicera med invånare

Anslut till 1177 Vårdguidens e-tjänster via den nationella tjänsteplattformen och ett antal tjänstedomäner för att interagera med invånaren:

 • Använda 1177 Inkorg för att skicka meddelanden till användarens inkorg i e-tjänsterna. 
  Läs mer om inkorgsfunktionen på 1177 Inkorg
 • Tidbokning - lämna information till 1177 Vårdguidens e-tjänster om bokningsbara eller bokade tider och låt invånaren boka själv.
  Läs mer på Webbtidbokning
 • Listning - lämna information till 1177 Vårdguidens e-tjänster om listningar och låt invånaren välja vårdval.
  Läs mer på 1177 Listning 

Länka till e-tjänsterna från din webbplats

 • Erbjuden e-tjänst - hämta information från 1177 Vårdguidens e-tjänster om tillgängliga e-tjänster på mottagningar.
  Läs mer på /wiki/spaces/OVET/pages/2551136