Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Rehabstöd

Sedan den 5 oktober finns Rehabstöd 2.0!

Rehabstöd är fortfarande Rehabstöd men det ser lite annorlunda ut och har några nya funktioner.

Info

Här hittar du inspelning från användarforum 18 september 2023 med fokus på genomgång av Rehabstöd 2.0.

Utöver användarforum finnas uppdaterade användarmanualer och annat stödmaterial.

Läs mer om nya Rehabstöd

Ändringar/förbättringar i nya Rehabstöd efter 5 oktober:

 • Rubriken Reko-status är ändrad till Status

 • Problemet med felaktig sortering på ålder och längd är fixat

 • Förbättrad utskriftsvy:

  • Risk-kolumnen visas endast för enheter som har risk aktiverat

  • Minskad teckenstorlek i hela utskriftsvyn

  • Slutdatum visas som streck om datumintervall ej är valt

  • Diagnosnamn som är långa (mer än 45 tecken) trunkeras (med tre punkter …) och efterföljande diagnoser endast visas som diagnoskoder separerat med kommatecken

  • Patienter vars namn är för långa (mer än 45 tecken) trunkeras (med tre punkter …)

  • Minskad spacing mellan texter, särskilt för valda filter

 • Tabellbredd och typsnitt:

  • Minskat typsnitt i tabellen från 16 (standard) till 14. Typsnitt 14 är det minsta pga tillgänglighet.

  • Hela Rehabstöd tar upp mer yta av skärmen vilket gör tabellen bredare.


Dödsbevis - ersätta eller makulera?

I vår statistik ser vi att funktionen att makulera Dödsbevis används ganska ofta och troligtvis för fel syfte.

Makulera ska endast användas om ett Dödsbevis har utfärdats för fel person. Det är mycket viktigt att följa rutinen som beskrivs i Webcert - att omedelbart kontakta Skatteverket och därefter makulera intyget.

Ersätt ska endast användas om uppgifter i ett dödsbevis har blivit fel t ex fel dödsdatum. Ersätt ska inte användas för att ändra tidigare information t ex att ett explosivt implantat tagits bort. Information om detta förmedlas på annat sätt än via Dödsbeviset.


Signera intyg med andra webbläsare än Internet Explorer

Webcert kan idag användas av andra webbläsare än Internet Explorer. För att andra webbläsare ska kunna användas har en nytt underskriftsflöde introducerats i Webcert. Det nya flödet är en förutsättning för att kunna gå över till den nya Webcert klienten. Läs mer om vad ni behöver göra för att använda den nya underskriftstjänsten - Ny underskriftslösning - Webcert


Kända fel/begränsningar🐜

 • 15 februari: Nu är hotfixen (se nedan) driftsatt så Specialistkompetens ska återigen dyka upp på nya intyg som skapas.

  Däremot justeras INTE de signerade intyg som saknade specialistkompetens i efterhand. Intygen behöver signeras på nytt (typ ersättas/ förnyas eller liknande).

 • 12 Februari 2024: Specialistkompetensen ska visas automatiskt om den finns registerad, men vi har ett känt problem som upptäcktes i slutet av förra veckan. Vi håller på att rätta det och en hotfix är planerad till 14 Februari.

 • Prestandaproblem i Intygsstatistik


Kommande releaser 2024

Datum:

 • 20 februari kl. 07.00 - 08.00

  • Aktivering av nya Webcertklienten för regioner/agenter:

   • Beställningen inklusive listan med alla Vårdgivare som ska aktiveras skickas via support@inera.se senast den 6 februari.

Release UTAN användarpåverkan​ (inga release notes utgivna).

Vad som ingår releasen kan du vanligtvis läsa i release notes:

Release notes Webcert

Release notes - Rehabstöd

Release notes - Intygsstatistik