Aktuellt

Rehabstöd

Sedan den 5 oktober finns Rehabstöd 2.0!

Rehabstöd är fortfarande Rehabstöd men det ser lite annorlunda ut och har några nya funktioner.

Här hittar du inspelning från användarforum 18 september 2023 med fokus på genomgång av Rehabstöd 2.0.

Utöver användarforum finnas uppdaterade användarmanualer och annat stödmaterial.

Läs mer om nya Rehabstöd

Ändringar/förbättringar i nya Rehabstöd efter 5 oktober:

 • Rubriken Reko-status är ändrad till Status

 • Problemet med felaktig sortering på ålder och längd är fixat

 • Förbättrad utskriftsvy:

  • Risk-kolumnen visas endast för enheter som har risk aktiverat

  • Minskad teckenstorlek i hela utskriftsvyn

  • Slutdatum visas som streck om datumintervall ej är valt

  • Diagnosnamn som är långa (mer än 45 tecken) trunkeras (med tre punkter …) och efterföljande diagnoser endast visas som diagnoskoder separerat med kommatecken

  • Patienter vars namn är för långa (mer än 45 tecken) trunkeras (med tre punkter …)

  • Minskad spacing mellan texter, särskilt för valda filter

 • Tabellbredd och typsnitt:

  • Minskat typsnitt i tabellen från 16 (standard) till 14. Typsnitt 14 är det minsta pga tillgänglighet.

  • Hela Rehabstöd tar upp mer yta av skärmen vilket gör tabellen bredare.


Dödsbevis - ersätta eller makulera?

I vår statistik ser vi att funktionen att makulera Dödsbevis används ganska ofta och troligtvis för fel syfte.

Makulera ska endast användas om ett Dödsbevis har utfärdats för fel person. Det är mycket viktigt att följa rutinen som beskrivs i Webcert - att omedelbart kontakta Skatteverket och därefter makulera intyget.

Ersätt ska endast användas om uppgifter i ett dödsbevis har blivit fel t ex fel dödsdatum. Ersätt ska inte användas för att ändra tidigare information t ex att ett explosivt implantat tagits bort. Information om detta förmedlas på annat sätt än via Dödsbeviset.


Signera intyg med andra webbläsare än Internet Explorer

Webcert kan idag användas av andra webbläsare än Internet Explorer. För att andra webbläsare ska kunna användas har en nytt underskriftsflöde introducerats i Webcert. Det nya flödet är en förutsättning för att kunna gå över till den nya Webcert klienten. Läs mer om vad ni behöver göra för att använda den nya underskriftstjänsten - https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/EIT/pages/2270593209


Kända fel/begränsningar


Kommande releaser 2024

Datum:

 • 13 juni 2024, prel. kl. 07.00 - 08.00: prodsättning av de nya intygen, FK7210 och FK7472 (intygen kommer vara inaktiverade till och med den 15/9).

Release MED användarpåverkan

 • (prel) 27 aug kl. 07.00 - 08.00: Nya Webcertklienten bli primär för fristående Webcert

  • Endast nya Webcertklienten kommer gälla i produktion både för fristående och integrerat Webcert

  • Rehabstöd: användare kommer till nya Webcertklienten när de hoppar ut från Rehabstöd

Release MED användarpåverkan

 • 16 september 2024, prel. kl. 07.00 - 08.00: Aktivering av de nya intygen, FK7210 och FK7472, för pilotregionen (utvalda enheter)

Release UTAN användarpåverkan​.

 

Vad som ingår releasen kan du vanligtvis läsa i release notes:

Release notes Webcert

Release notes - Rehabstöd

Release notes - Intygsstatistik