Intygstjänsters informationsyta

 

Välkommen!

Här hittar du information om Intygstjänsterna - Webcert, Rehabstöd och Intygsstatistik

Aktuellt i Intygstjänster

 

Om Intygstjänster

Intygstjänsterna utvecklas och förvaltas av Inera i syfte att förenkla och effektivisera sjukskrivningsprocessen för både invånare och hälso- och sjukvårdspersonal. Läs mer om Intygstjänster på Ineras hemsida.

 

På den här sidan hittar du information om hur du använder Intygstjänsten och de ingående applikationerna Webcert, Rehabstöd och Intygsstatistik.

 

Innehåll

 

Sök efter information på sidan