Öppen info: Intygstjänster

Här kan du söka på Intygstjänsters informationsyta

Om Intygstjänster

Intygstjänsterna utvecklas och förvaltas av Inera i syfte att förenkla och effektivisera sjukskrivningsprocessen för både invånare och hälso- och sjukvårdspersonal. Läs mer om Intygstjänster på Ineras hemsida.

Om "Öppen info: Intygstjänster"

På den här sidan hittar du information om hur du använder Intygstjänsten och de ingående applikationerna Webcert, Rehabstöd och Intygsstatistik.

Innehåll