Kontakt

Vill du anmäla ett fel? Eller behöver du personlig hjälp med hur du ska använda någon av våra tjänster?

När du behöver anmäla ett fel eller vill ha användarstöd kan du kontakta oss via formulär, telefon eller i vår självbetjäningsportal.

Kontrollera driftstatus

Innan du gör en felanmälan är det bra att först kontrollera tjänstens driftstatus för att se om felet kan bero på en pågående driftstörning.

Till driftstatus

Kontakta din lokala it-support

Om du behöver anmäla ett fel ska du börja med att vända dig till din lokala it-support. De tar ställning till om problemet beror på ett lokalt fel som går att åtgärda felet internt eller om det behöver göras en felanmälan till oss.

Kontakta Inera support

Inera.se hittar du formulär för felanmälan samt telefonnummer och vilka tider Inera support är öppen.

https://www.inera.se/kontakta-oss/felanmalan-och-anvandarstod/