Användarmanualer Intygsstatistik

 

 

Aktuella användarmanualer för Intygsstatistik (version 7.8.1)

Användarmanual Intygsstatistik Nationell

Användarmanual Intygsstatistik Regionstatistik

Användarmanual Intygsstatistik Verksamhetsstatistik

Lathund för HSA administratörer

Guide för behörighetstilldelning