Arkitekturgemenskap

Välkommen till Arkitekturgemenskapens publika webbplats

Arkitekturgemenskapen är ett nätverk för kommuner och regioner där medlemmarna samverkar och utbyter erfarenheter för att höja den samlade kompetensen inom digital transformation. Ett gemensamt strukturkapital byggs också upp genom att löpande prioritera, ta fram och förvalta komponenter i Arkitekturbiblioteket och i Arkitekturramverket.

Innehållet på denna publika webbplats kan fritt förfogas och användas av alla. Medlemmar har tillgång till mer detaljerat material än vad som presenteras på denna webbplats och blir inbjudna till informationsaktiviteter, konferenser och arbetsgrupper som utvecklar gemenskapen och dess innehåll.

Anställda i kommuner eller regioner som vill vara med i Arkitekturgemenskapen är välkomna att skicka en förfrågan till samordningsgruppen på Inera (arkitekturgemenskapen@inera.se) som koordinerar aktiviteter inom gemenskapen och hanterar medlemsregistret.

Nyheter

Arkitekturbibliotek

Arkitekturperspektiv visar inom vilka områden det finns arkitekturprodukter

Arkitekturramverk

Arkitekturramverkets ingående delar och relationer

Nyligen uppdaterat