Om Arkitekturgemenskapen

Arkitekturgemenskapen är ett nätverk för kommuner och regioner där medlemmarna samverkar och utbyter erfarenheter för att höja den samlade kompetensen inom digital transformation sedan 2018. Ett gemensamt strukturkapital byggs också upp genom att löpande prioritera, ta fram och förvalta komponenter i Arkitekturbiblioteket och i Arkitekturramverket.

Medlemmarna i gemenskapen består av arkitekter och andra roller som är delaktiga i skapande eller användning av arkitekturer som exempelvis strateger, verksamhetsutvecklare, systemutvecklare och projektledare. Gemenskapen adresserar en rad olika ämnen och typer av arkitekturer inklusive strategisk arkitektur, verksamhetsarkitektur, informationsarkitektur, lösningsarkitektur, säkerhetsarkitektur och införandeplanering.

Anställda i kommuner eller regioner som vill vara med i Arkitekturgemenskapen är välkomna att skicka en förfrågan till förvaltningsgruppen på Inera (arkitekturgemenskapen@inera.se) som koordinerar aktiviteter inom gemenskapen och hanterar medlemsregistret. Medlemmar har tillgång till mer detaljerat material än vad som presenteras på denna webbplats och blir inbjudna till informationsaktiviteter, konferenser och arbetsgrupper som utvecklar gemenskapen och dess innehåll.

I följande undersidor ges en översikt vad Arkitekturgemenskapen är, varför den finns, vilka som är medlemmar och de stadgar som följs.