Externa granskningar

Här ger vi möjlighet till personer och organisationer utanför Arkitekturgemenskapen att granska olika framtagna arbetsmaterial. Material som ska granskas kommer att ligga tillgängligt under egen rubrik i menyn till vänster. Efter att granskningsperioden är över så kommer materialet att försvinna från denna meny och den samlade återkopplingen att hanteras av arbetsgruppen. Därefter kommer det färdiggranskade materialet att publiceras på sin rätta plats i strukturen på denna publika site för Arkitekturgemenskapen.