Inspelade presentationer

Arkitekturgemenskapen arrangerar distanspresentationer om aktuella ämnen för gemenskapen. Det är ofta arbetsgrupper som presenterar resultatet av sitt arbete men ibland kan det vara andra ämnen som bedöms aktuella och relevanta för gemenskapens medlemmar.

Vänligen notera att om presentationen avser resultatet från en arbetsgrupp så genomförs normalt en granskning efter presentationen. Det innebär att det kan förekomma skillnader i det som förmedlas i presentationen mot den publicerade slutprodukten på dessa sidor.

Eftersom medlemmarna finns spridda runt hela Sverige så sker presentationerna på distans och för att så många ska kunna delta som möjligt hålls presentationerna på en tid då många äter lunch. Det är också skälet att mötesserien uppkallats efter lunchpåse i papper som kanske är vanligare i en del andra länder (brown bag).

Om det är möjligt spelas möten in och länkar till dem finns nedan. Observera att det kan dröja några dagar mellan presentationstillfället och publicering av inspelningen.

Inspelade möten

Datum

Inspelning och ev. presentation

Längd

Datum

Inspelning och ev. presentation

Längd

2024-01-23

Vid detta tillfälle hölls en presentation kring hur ChatGPT skulle kunna användas i arkitekturella sammanhang.

Inspelad presentation: https://youtu.be/RAk58FwG1y8

Presentation:

27min

2023-12-11

Arkitekturstöd för DiMiOS: Arbetsgruppen presenterade sitt arbete inför medlemmarnas granskning av materialet.

Inspelad presentation: https://youtu.be/cBqrZY1sLTQ

Presentation:

21 min

2023-11-29

Forum HT23: Under höstens arkitekturforum presenterade Huddinge kommun inom ämnet Målarkitektur i praktiken.

Inspelad presentation: https://youtu.be/80r8iGkHbc8

20 min

2023-11-28

Forum HT23: Under höstens arkitekturforum presenterade Göteborg stad inom ämnet EA-funktion i praktiken.

Inspelad presentation:

48 min

2023-11-28

Forum HT23: Under höstens arkitekturforum presenterade Region Kalmar inom ämnet Teknisk arkitektur.

Inspelad presentation:

17 min

2023-11-28

Forum HT23: Under höstens arkitekturforum presenterade Västra Götalandsregionen inom ämnet Systemutveckling.

Inspelad presentation:

16 min

2023-11-28

Forum HT23: Under höstens arkitekturforum presenterade arbetsgruppen inom ämnet Samverkan internt.

Inspelad presentation:

37 min

2023-11-28

Forum HT23: Under höstens arkitekturforum presenterade Västra Götalandsregionen inom ämnet Samverkan externt.

Inspelad presentation:

36 min

2023-09-27

Hotkatalog: Arbetsgruppen presenterade sitt arbete inför medlemmarnas granskning av materialet.

Inspelad presentation:

Presentationen:

14 min

2023-04-25

Refererensarkitekturen för Identitet och åtkomst (ARK_0046) har uppdaterats till revision B. Nedan hittar du länkar till presentationsfilmer och en presentation samt själva dokumentet.

Filmerna

Presentationen

Referensarkitektur för Identitet och åtkomst

1:54

2023-04-20

Förmågor som grund för domänindelning

25 min

2023-02-10

Modelltyp Verksamhetskarta

17 min

2022-12-02

Hur kan AGs ramverk användas för att arbeta med identitet och behörighetsfrågor?

29 min

2022-12-01

Sweden Connect – idag och imorgon

54 min

2022-11-28

Folkbokföringsförnyelsen - En stegvis förflyttning av ett samhällsviktigt system

50 min

2022-11-25

Erfarenheter av att ansluta till en federation

35 min

2022-11-25

Behörighetsgrundande attribut, erfarenheter från en kommun - Arkitekturgemenskapen

55 min

2022-11-22

Vad har hänt inom Arkitekturgemenskapen HT 2022?

35 min

2022-11-17

Praktiska tillämpningar av arkitektur inom IAM inom Region Skåne - Arkitekturgemenskapen

29 min

2022-11-14

Introduktion till Arkitekturgemenskapen för nya medlemmar

43 min

2022-05-31

33 min

2022-05-24

1:12

2022-05-19

 

2022-05-18

1:06

2022-05-05

43 min

2022-03-18

20 min

2022-02-23

12 min

2022-01-25

19 min

2021-12-09

22 min

2021-10-28

16 min

2021-10-21

22 min

2021-09-23

12 min

2021-09-16

15 min

2021-05-24

21 min

2021-04-21

20 min

2021-04-16

1 h 43 min

2021-04-14

22 min

2021-04-14

37 min

2021-04-14

1 h 19 min

2021-04-12

54 min

2021-04-12

20 min

2021-04-08

17 min

2021-01-28

22 min

2021-01-13

28 min

2020-11-20

Aktuella arbetsgrupper inom arkitekturgemenskapen.
Spelades inte in.

-

2020-11-18

1 h 9 min

2020-11-17

Arkitekturforum: Förmågearkitektur (workshop).
Spelades inte in.

-

2020-11-16

e-id och elektronisk underskrift med SITHS baserat på IAM
https://youtu.be/VVsQAbIuULo

1 h 33 min

2020-11-12

Introduktion till Arkitekturgemenskapen
https://youtu.be/AZn7a8yu9U4

52 min

2020-09-23

Förmågekarta hälsa, vård och omsorg
https://youtu.be/yKwqpZ4l0oo

27 min

2020-09-16

Förmågekarta Verksamhetsstöd
https://youtu.be/F5RGEfpkt-c

23 min

2020-09-11

Modelltyp Förmågekarta
https://youtu.be/58Kp1uShPlA

23 min

2020-06-02

Sparx MDG Profil för arkitekturgemenskapen
https://youtu.be/fjVdxkM6do8

55 min

2020-05-29

Metamodell och metod för säkerhetsarkitektur
https://youtu.be/2ichZ70RD1o

66 min

2020-05-25

Forum VT20 - European Interoperability Reference Architecture (EIRA)
https://youtu.be/eknXHQgb0So

47 min

2020-05-20

Forum VT20 - Introduktion till Arkitekturgemenskapen
https://youtu.be/Rs39x5vQVcQ

52 min

2020-04-29

Nyttorealisering
https://youtu.be/iVFocvKohx0

26 min

2020-04-22

Kravkatalog
https://youtu.be/c8Y1M24FgSE

20 min

2020-04-16

Metod för förmågebaserad planering
https://youtu.be/g0aSzhoP1r0

27 min

2020-02-14

Standard- och principkatalog
https://youtu.be/bc-gejotJzo

14 min

2020-01-23

Processmodelltyper
https://youtu.be/gfXakc09biU

28 min

2020-01-09

Metod för arkitekturstöd i RPA-projekt
https://youtu.be/GnHHf_26Xsw

32 min

2019-12-09

Metod för arkitekturstöd i projektledning och programstyrning (Metamodell Realisering)
https://youtu.be/30mvxg-lb_g

21 min

2019-10-17

Metamodell Teknik
https://youtu.be/fFlQ2GNz0_w

26 min