Välkommen till Arkitekturgemenskapens publika webbplats

Välkommen till Arkitekturgemenskapens publika webbplats

Arkitekturgemenskapen är ett nätverk för kommuner och regioner där medlemmarna samverkar och utbyter erfarenheter för att höja den samlade kompetensen inom digital transformation. Ett gemensamt strukturkapital byggs också upp genom att löpande prioritera, ta fram och förvalta komponenter i Arkitekturbiblioteket och i Arkitekturramverket.

Innehållet på denna publika webbplats kan fritt förfogas och användas av alla. Medlemmar har tillgång till mer detaljerat material än vad som presenteras på denna webbplats och blir inbjudna till informationsaktiviteter, konferenser och arbetsgrupper som utvecklar gemenskapen och dess innehåll.

Anställda i kommuner eller regioner som vill vara med i Arkitekturgemenskapen är välkomna att skicka en förfrågan till samordningsgruppen på Inera (arkitekturgemenskapen@inera.se) som koordinerar aktiviteter inom gemenskapen och hanterar medlemsregistret.

Nyheter

Arbetsgruppen har nu publicerat en ny version som innehåller en hel del uppdateringar jämfört med tidigare version. Notera att den nya versionen ännu inte finns på engelska och att vi därför valt att ha kvar publiceringarna av både den svenska och engelska version 1.3 av referensarkitekturen.

En arbetsgrupp har tagit fram en metod som pekar ut vilka förmågor i AG’s ramverk som kan användas som stöd då er organisation ska utveckla er utifrån det resultat som ges i den mognadsmätning som ni genomfört med hjälp av Dimios.

Uppdatering av Kravkatalog

Idag har en uppdatering gjorts av kravkatalogen som nu omfattar 65 krav samt att några dessa har detaljeringsmöjligheter.

Det finns nu en modelltyp som ger stöd i hur AG’s ramverk kan användas på ett bra sätt för att för att åstadkomma en verksamhetskarta.

Arkitekturbibliotek

Arkitekturperspektiv visar inom vilka områden det finns arkitekturprodukter

Arkitekturramverk

Arkitekturramverkets ingående delar och relationer

Nyligen uppdaterat