Arkitekturbibliotek

Arkitekturbiblioteket innehåller material producerat av arkitekter som är återanvändbara för det stora antalet kommuner och regioner. Här finns komponenter som kan återanvändas i olika sammanhang för att skapa, realisera och underhålla digitala lösningar. Exempel på sådana komponenter är målbeskrivningar med mätvärden och strategier, kataloger över organisationens förmågor, modeller av arbetsflöden i verksamheten, informationsbehov och verksamhetstjänster. Innehållet kan fritt förfogas och kan användas av alla, direkt eller med minimal förändring.

För arkitekter

I detta avsnitt av arkitekturgemenskapen samlar vi arkitekturprodukter med olika perspektiv på informationshantering och digitala lösningar, allt från visioner, mål och strategier till tekniska lösningar. De kan också täcka olika delar av livscykeln för lösningarna, från idé eller identifierat behov till avveckling. Tanken är att alla medlemmar i arkitekturgemenskapen ska fritt förfoga över dessa arkitekturprodukter, dvs. leverabler och artefakter, i vårt gemensamt uppbyggda arkitekturbibliotek.

Sök i Arkitekturbiblioteket