1177 formulärhantering

Välkommen!

Här samlar den nationella förvaltningen information om 1177 formulärhantering, inspelningar från https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/146637459 och https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/2621411 . Informationen vänder sig i första hand till de som redan är anslutna och använder 1177 formulärhantering.

Vad är 1177 formulärhantering?

- Ett sätt för vården att inhämta information från invånare på ett säkert och strukturerat sätt.

Tjänsten Formulärhantering skickar strukturerade formulär integrerat med vårdens system Integration sker via Nationella tjänsteplattformen. Invånaren når formulären via 1177 e-tjänster.

Det finns två varianter att använda Formulärhantering:

 • integrerat med vårdsystem

 • via det fristående personalgränssnitt för 1177 formulärhantering

 • …eller en kombination av de båda, t ex malladministration via fristående personalgränssnittet och utskick/analys via vårdsystemet

I fristående personalgränssnitt finns funktioner för att:

 • skapa/redigera formulärmallar

 • dela formulärmallar med andra enheter, t ex nationellt standardiserade formulär

 • tillgängliggöra formulärmallar för en målgrupp baserat på kriterierna Län, Ålder, Kön

 • se invånarens sms/mail aviseringsinställningar från 1177 e-tjänster

 • skicka påminnelse för obesvarade formulär

 • exportera besvarade formulär i pdf-, csv-, eller json-format

 • csv-exporten kan användas för exempelvis inläsning i statistikverktyg, vårdsystem, etc

 • gallra formulär

Exempel på användningsområden:

 • Hälsodeklarationer inför och efter besök

 • Levnadsvanor

 • Uppföljning av vårdaktiviteter

 • Kvalitetsregister

 • Matdagbok

 • Medgivande

 • Formulär riktade till målgrupp

Till er som vill ansluta

https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/formularhantering/ hittar du övergripande information om 1177 formulärhantering och information om hur du ansluter till 1177 formulärhantering.

Ingående information om införande finns även här:

Sök (filtrerat på bara denna sida - Öppen info: Formulär):

Search

Snabblänkar:

Kontakt

Tveka inte att kontakta oss i förvaltningen om du har några funderingar!