Införande

Här finns information du som kund behöver ta del av eller följa för att införa Pascal i din verksamhet.

Införandeguide Pascal >>

Checklista Pascal >>

Roller och behörigheter Pascal >>

Ansvar lokal förvaltning Pascal >>

Åtkomst till Pascal >>

HSA för Pascal >>

 

Det finns möjlighet att välja en så kallad uthoppslösning för användning av Pascal. Då ska du som kund även ta del av följande information.

Teknisk anslutning Pascal med uthoppslösning >>

Checklista Pascal med uthoppslösning >>

Ansvar och test Pascal med uthoppslösning >>

 

Övrig information:

Utbildnings- och demonstrationsmiljöer >>

Manualer och checklistor >>