Utbildnings- och demonstrationsmiljöer

 

Pascal har olika utbildnings- och demonstrationsmiljöer som ska användas dels för utbildning av användare och dels för test vid utveckling av ny version av Pascal.

Utbildningsmiljöerna är alltid uppdaterade i samma version som "riktiga" Pascal, d.v.s. speglar produktionsmiljön.

Demonstrationsmiljöerna uppdateras efterhand som utvecklingen av en ny version pågår. Demonstrationsmiljön använder referensgruppen för att pröva och testa de olika förändringarna som utvecklarna tagit fram. Det behöver alltså inte vara den slutgiltiga versionen av en ny funktion eller vy, utan kan förändras fram tills att ett beslut är taget om att det fungerar.

 

 

Miljöer för direkt inloggning

Om du använder Pascal direkt och inte via journalsystem finns det två utbildningsmiljöer och två demonstrationsmiljöer. Miljöerna kan nås med eller utan inloggning med SITHS-testkort.

 

Miljöer för indirekt inloggning

Om du använder Pascal via journalsystemet med ett så kallat uthopp, ska demonstrationsmiljön användas. I den miljön ska regionerna testa att kommande funktioner fungerar via uthoppslösningen.

 

Inloggning utan SITHS-testkort

För mer information om inställningar i utbildnings- och demonstrationsmiljöerna för Pascal om du loggar in utan ett SITHS-testkort, läs mer här >>.

 

Inloggning med SITHS-testkort

Om du loggar in i miljöerna med ett SITHS-testkort gäller följande:

  • För att logga in med SITHS-kort behöver du ett testkort med certifikat av typen SITHS Root CA v1 PP

  • Du som testanvändare måste finnas med i HSA-katalogen: HSA Test 2

  • Du som testanvändare måste ha ett medarbetaruppdrag samt ett ändamål som är "Vård och behandling"

  • Kontakta din lokala HSA-administratör för beställning av SITHS-testkort

 

Testpatienter

Det finns en gemensam testpatient (20010501-2389) som kan användas för tester. Den är gemensam i den mening att fler personer än du har tillgång till den.

För att beställa nya, egna testpatienter som bara du har tillgång till ska du kontakta E-hälsomyndigheten.