Aktuellt

Här publiceras nyheter som rör Pascal.

Påverkan i Pascal efter eHälsomyndighetens release 21.0

27–28 november 2021 genomförde eHälsomyndigheten release av 21.0 där de bland annat driftsatte transformatorn. Nedan beskrivs avvikelser och observationer i Pascal efter releasen:

 

  • Hantering av avlidna patienter förändrad med release 21.0. Vårdpersonal kan inte längre öppna patient markerad som avliden i folkbokföringen. Pascal ger numera information om detta när man försöker öppna patienten. För att få tillgång till receptinformation för avliden patient får vården kontakta eHälsomyndigheten.

  • Läkemedelsförteckningens standardsortering blev omvänd mot tidigare i och med release 21.0 vilket rapporterades till eHälsomyndigheten som åtgärdade problemet.

  • Felaktig receptstatus på utgångna och slutexpedierade recept. Problemet berodde på utebliven nattlig registervård hos eHälsomyndigheten. Pascal rapporterade till eHälsomyndigheten som åtgärdade problemet.

  •  Följdfel på grund av registervård: Historiska utsättningar av recept kom åter på bevakningslistan i Pascal på grund av fel datum på händelser i NLL. Pascal rapporterade till eHälsomyndigheten som åtgärdade problemet.

  •  Vissa recept med speciella (oregelbundna) doseringar fick felaktiga doseringsscheman på grund av fel I transformatorn. eHälsomyndigheten kontaktade Pascal för att få hjälp med att identifiera dessa. Nio felaktiga recept identifierades varav fem av var aktiva och samtliga recept var dosdispenserade läkemedel. Dosapoteken hanterade de som redan hade levererats genom att kontakta patienten. eHälsomyndigheten åtgärdade felet i transformatorn.

  •  Prestandaförsämring (förlängda svarstider) efter release 21.0. Anrop mot OR-tjänster (bland annat bevakningslistan och läkemedelistlistan) har sämre prestanda.

Graferna nedan visar prestandan före och efter transformatorn i Pascal den 29/11.

Bild 1: Anrop mot eHälsomyndigheten för att visa läkemedelslistan

Drygt 3 gånger längre tid än innan för att hämta läkemedelslistan 

Bild 2: Anrop mot eHälsomyndigheten för att visa bevakningsfunktionen 

Drygt 5 gånger längre tid än innan för att hämta bevakningsfunktionen 

 

Förändringar i Pascal kring uthämtade läkemedel

1 maj 2021 träder Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista i kraft. Nationella läkemedelslistan ersätter nuvarande receptregistret och läkemedelsförteckningen som förvaltas av eHälsomyndigheten. Läkemedelsförteckningen utgår således som källa för att visa information om uthämtade läkemedel i Pascal, vilket medför vissa förändringar i Pascal.

Förändringarna i Pascal rör endast uthämtade läkemedel och gäller fr.o.m. 1 maj 2021. Förändringarna för användarna i Pascal är följande:

  • Tillsvidaresamtycket för att visa uthämtade läkemedel försvinner

  • Om patienten har spärrat uppgifter framkommer det i listan över uthämtade läkemedel

  • Det är inte längre möjligt att skriva ut listan över uthämtade läkemedel

 För mer detaljerad information om de kommande förändringarna i Pascal läs här.

 

Information om slutexpedierade, utgångna recept i Pascal

Tisdagen 23 mars 2021, klockan 12:30-13:00, sker en mindre uppdatering av Pascal med anledning av en förändring kring hanteringen av receptstatus som eHälsomyndigheten har infört.

Förändringen som eHälsomyndigheten har infört är en del av de avvikelser som Pascal-förvaltningen har upptäckt i samband med arbetet inför Nationella läkemedelslistans införande. Avvikelserna har påtalats för eHälsomyndigheten och åtgärder är under diskussion. Eftersom den här förändringen har påverkan på hur recept visas i läkemedelslistan i Pascal och således kan ha inverkan på patientsäkerheten väljer Pascal-förvaltningen att genomföra denna extra uppdatering för att informera berörda användare.

Under servicefönstret kan Pascal tillfälligt vara otillgänglig. För mer information läs här.

 

Pascal release 2.5

Pascal version 2.5 kommer att produktionssättas söndagen 22 november 2020, klockan 20:00.

Det kommer att finnas en uppdaterad version av Pascals handbok i samband med produktionssättningen.

Det kommer inte att hållas webbseminarier eftersom det är mindre förändringar för användaren.

Observera att Ineras tidigare beslut om krav på SITHS eID med LoA3 skjuts på framtiden. Läs mer om beslutet här.

För mer detaljerad information om vilka ändringar som kommer i releasen läs här.