Aktuellt

Här publiceras nyheter som rör Pascal.

Viktig information för spridning inom er organisation.

Funktionen för sjuksköterskor att registrera dossamtycke är inaktiverad i Pascal. Den nya funktionaliteten har bedömts som patientsäkerhetsrisk.

Risker har upptäckts i samband med registrering av ny dospatient i Pascal, där rutinen att läkare efter att dossamtycke registrerats ska ta ställning till patientens förskrivningar inte fungerar. Efter dagens ändring kommer sjuksköterskor som tidigare kunna förbereda dospatient.

E-hälsomyndigheten är informerad om ovanstående och diskussioner kommer fortsätta för att hitta en permanent lösning för funktionaliteten.


Sjuksköterskor kan registrera dospatienter igen

Funktionen för sjuksköterskor att registrera dossamtycke är åter aktiverad.


Tillfälligt stopp för sjuksköterskor att registrera dospatienter

Funktionen för sjuksköterskor att registrera dossamtycke kommer vara tillfälligt avstängd i Pascal då det har upptäckts tekniska brister mellan E-hälsomyndigheten och dosapoteken. När problemet är löst kommer funktionen aktiveras igen.


Ny version av Pascal som är anpassad till Nationella läkemedelslistan - Maj 2024

Äntligen kommer en ny version av Pascal 3.0 som är fullt anpassad till Nationella läkemedelslistan. 

1 maj 2021 trädde Lag (2018:1212) om Nationell läkemedelslista (NLL) i kraft. Syftet med NLL är att ge hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel, det som idag gäller endast för dospatienter.   

E-hälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram ett nytt register som regleras av den nya lagen. Samtliga vårdinformations- och apotekssystem ska anpassas till att använda de nya tjänsterna för Nationella läkemedelslistan under en s.k. övergångsperiod till 1 december 2025. E-hälsomyndighetens anpassningskrav ska följas av alla vårdinformationssystem, däribland Pascal. Anpassningen till NLL medför att ej legitimerade läkare kommer behöva "Utökad yrkeskod" för att kunna läsa och förskriva i Pascal 3.0. Information om detta hittar du här

Produktionssättning av Pascal 3.0 

Ny version av Pascal 3.0 produktionssätts 25/5 kl.18:00 - 20:00. Under tiden kan du uppleva störningar i form av att du loggas ut och behöver logga in på nytt.

Den nya versionen av Pascal innefattar följande:   

 • Full anpassning till Nationella läkemedelslistan vilket innebär vissa förändringar i Pascal 

 • Möjlighet att se en receptlista även för patienter utan dosförpackade läkemedel  

 • En ny funktion som möjliggör förskrivning till patienter utan dosförpackade läkemedel. Den nya funktionen kommer att vara valbar och aktiveras endast vid intresse från vårdgivare.  

Utbildning Pascal 3.0 

Pascalförvaltningen erbjuder följande material om Pascal 3.0:  

 • Tidigare inspelat webbinarium som fortfarande är aktuellt, finns att se här  

 • En skriftlig sammanfattning med bilder över väsentliga förändringar finns att läsa här 

 • En Demoversion av handboken finns tillgänglig med samtliga nyheter. Den finns här  

 • Du har även tillgång till en Demoversion av Pascal 3.0 där du kan se nyheterna, länk till Demoversion finns här 


Ny version av Pascal - statusuppdatering

Den nya versionen av Pascal som är anpassad till Nationella läkemedelslistan kommer inte att kunna produktionssättas under våren 2023. Med de förutsättningar som finns idag är en produktionssättning innan sommaren inte möjlig.

Mer information om Pascal 3.0 finns tillgänglig här.

 


Pascals testmiljöer är nu omkopplade till nya testmiljöerna hos E-hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten byter dritftleverantör till Försäkringskassan under februari 2023, se https://samarbetsyta.ehalsomyndigheten.se/transitionsprojektet.

Pascal har ett antal publika testmiljöer som erbjuder testaktiviteter för vården och journalsystemleverantörer, framförallt de med Pascalintegration. 

De publika testmiljöerna har påverkats av E-hälsomyndighetens flyttförberedelser. 

Testmiljöerna för Pascal 2.5 https://utb.eordinationpascal.se och https://utbsiths.eordinationpascal.se är omkopplade mot E-hälsomyndighetens nya driftmiljö (EXT12 DB1 hos Försäkringskassan). Detta innebär att system som ännu inte är omkopplade till EHMs nya driftmiljö kan visa data som skiljer sig från det som visas i Pascals testmiljöer. 

E-hälsomyndigheten stängde de gamla testmiljöerna 23/1 2023.

Återläsning av läkemedelslistan i vårdsystem via NTjP hanteras inte av Pascalförvaltningen. Vid frågor kontakta NTjP-förvaltningen på Inera. 

 


Webbinarium: Preliminär version av Pascal 3.0

I november 2022 hölls dagliga webbinarier där en preliminär version av Pascal 3.0 presenterades. Nu finns ett inspelat webbinarium, en skriftlig sammanfattning med bilder av de delar som presenterades samt FAQ tillgängliga.

Inspelat webbinarium >>

Skriftlig sammanfattning med bilder >>

FAQ webbinarium >>

 


Ny version av Pascal våren 2023

Under våren 2023 planeras produktionssättning av Pascal version 3.0, med rätt förutsättningar från E-hälsomyndigheten. När den nya versionen släpps kommer den att vara fullt anpassad till Nationella läkemedelslistan.

 

1 maj 2021 trädde Lag (2018:1212) om Nationell läkemedelslista i kraft. Nationella läkemedelslistan är ett register som ska ge hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. För mer information om Nationella läkemedelslistan läs här.

Samtliga vårdinformations- och apotekssystem, däribland Pascal, ska anpassas till att använda de nya tjänsterna för Nationella läkemedelslistan. Respektive systems anpassning ska vara klar senast 1 maj 2023, dock pågår diskussioner om datumet med Socialdepartementet.    

Produktionssättning av Pascal 3.0

Med rätt förutsättningar från E-hälsomyndigheten planeras en produktionssättning av Pascal 3.0 till våren 2023. Den nya versionen av Pascal innefattar följande:  

 • Full anpassning till Nationella läkemedelslistan vilket innebär vissa förändringar i Pascal

 • Möjlighet att se en receptlista även för patienter utan dosförpackade läkemedel

 • En ny funktion som möjliggör förskrivning till patienter utan dosförpackade läkemedel. Den nya funktionen kommer att vara valbar och aktiveras endast vid visat intresse från vårdgivare.

Utbildning Pascal 3.0

Pascalförvaltningen kommer att erbjuda både utbildningstillfällen och material om Pascal 3.0:

 • Dagliga webbinarier i november 2022. För mer information om webbinarierna läs här

 • En skriftlig sammanfattning med bilder över de stora förändringarna kommer att finnas tillgänglig i november 2022

 • Handboken kommer att uppdateras med samtliga nyheter och vara tillgänglig i samband med produktionssättningen våren 2023.

 


Påverkan i Pascal efter eHälsomyndighetens release 21.0

27–28 november 2021 genomförde eHälsomyndigheten release av 21.0 där de bland annat driftsatte transformatorn. Nedan beskrivs avvikelser och observationer i Pascal efter releasen:

 

 • Hantering av avlidna patienter förändrad med release 21.0. Vårdpersonal kan inte längre öppna patient markerad som avliden i folkbokföringen. Pascal ger numera information om detta när man försöker öppna patienten. För att få tillgång till receptinformation för avliden patient får vården kontakta eHälsomyndigheten.

 • Läkemedelsförteckningens standardsortering blev omvänd mot tidigare i och med release 21.0 vilket rapporterades till eHälsomyndigheten som åtgärdade problemet.

 • Felaktig receptstatus på utgångna och slutexpedierade recept. Problemet berodde på utebliven nattlig registervård hos eHälsomyndigheten. Pascal rapporterade till eHälsomyndigheten som åtgärdade problemet.

 •  Följdfel på grund av registervård: Historiska utsättningar av recept kom åter på bevakningslistan i Pascal på grund av fel datum på händelser i NLL. Pascal rapporterade till eHälsomyndigheten som åtgärdade problemet.

 •  Vissa recept med speciella (oregelbundna) doseringar fick felaktiga doseringsscheman på grund av fel I transformatorn. eHälsomyndigheten kontaktade Pascal för att få hjälp med att identifiera dessa. Nio felaktiga recept identifierades varav fem av var aktiva och samtliga recept var dosdispenserade läkemedel. Dosapoteken hanterade de som redan hade levererats genom att kontakta patienten. eHälsomyndigheten åtgärdade felet i transformatorn.

 •  Prestandaförsämring (förlängda svarstider) efter release 21.0. Anrop mot OR-tjänster (bland annat bevakningslistan och läkemedelistlistan) har sämre prestanda.

Graferna nedan visar prestandan före och efter transformatorn i Pascal den 29/11.

Bild 1: Anrop mot eHälsomyndigheten för att visa läkemedelslistan

Drygt 3 gånger längre tid än innan för att hämta läkemedelslistan 

Bild 2: Anrop mot eHälsomyndigheten för att visa bevakningsfunktionen 

Drygt 5 gånger längre tid än innan för att hämta bevakningsfunktionen 

Förändringar i Pascal kring uthämtade läkemedel

1 maj 2021 träder Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista i kraft. Nationella läkemedelslistan ersätter nuvarande receptregistret och läkemedelsförteckningen som förvaltas av eHälsomyndigheten. Läkemedelsförteckningen utgår således som källa för att visa information om uthämtade läkemedel i Pascal, vilket medför vissa förändringar i Pascal.

Förändringarna i Pascal rör endast uthämtade läkemedel och gäller fr.o.m. 1 maj 2021. Förändringarna för användarna i Pascal är följande:

 • Tillsvidaresamtycket för att visa uthämtade läkemedel försvinner

 • Om patienten har spärrat uppgifter framkommer det i listan över uthämtade läkemedel

 • Det är inte längre möjligt att skriva ut listan över uthämtade läkemedel

 För mer detaljerad information om de kommande förändringarna i Pascal läs här.

 


Information om slutexpedierade, utgångna recept i Pascal

Tisdagen 23 mars 2021, klockan 12:30-13:00, sker en mindre uppdatering av Pascal med anledning av en förändring kring hanteringen av receptstatus som eHälsomyndigheten har infört.

Förändringen som eHälsomyndigheten har infört är en del av de avvikelser som Pascal-förvaltningen har upptäckt i samband med arbetet inför Nationella läkemedelslistans införande. Avvikelserna har påtalats för eHälsomyndigheten och åtgärder är under diskussion. Eftersom den här förändringen har påverkan på hur recept visas i läkemedelslistan i Pascal och således kan ha inverkan på patientsäkerheten väljer Pascal-förvaltningen att genomföra denna extra uppdatering för att informera berörda användare.

Under servicefönstret kan Pascal tillfälligt vara otillgänglig. För mer information läs här.

 


Pascal release 2.5

Pascal version 2.5 kommer att produktionssättas söndagen 22 november 2020, klockan 20:00.

Det kommer att finnas en uppdaterad version av Pascals handbok i samband med produktionssättningen.

Det kommer inte att hållas webbseminarier eftersom det är mindre förändringar för användaren.

Observera att Ineras tidigare beslut om krav på SITHS eID med LoA3 skjuts på framtiden. Läs mer om beslutet här.

För mer detaljerad information om vilka ändringar som kommer i releasen läs här.