Inspelat webbinarium: en ny version av Pascal som är anpassad till Nationella läkemedelslistan

Nedan finns ett tidigare inspelat webbinarium som fortfarande är aktuellt.

Skriftlig sammanfattning med bilder >>

Observera att den version av Pascal som visas i filmen är aktuell.

Webbinarium: Preliminär version av Pascal 3.0      

Kapitel i filmen

Här kan du se tidsangivelser för de olika kapitlen i filmen:

00:40 Varför en ny version av Pascal?

2:51 Information om Nationella läkemedelslistan vid inloggning        

4:34 Strukturerad dosering        

5:42 Behandlingsorsak och behandlingsändamål        

12:47 Tillfällesdosering        

14:48 Doseringsanvisning

15:30 Dosering i läkemedelslistan

16:28 Intervalldosering        

19:15 Veckoschema        

22:42 Behandlingsdatum        

27:10 Doseringslängd och doseringssteg (upp- och nedtrappning) för dospåse

33:31 Avancerad dosering        

42:25 Frekvensdosering        

43:39 Engångsdosering        

44:49 Fritextdosering

45:20 Förenklat veckoschema        

47:02 Maxdygnsdos        

49:27 Doseringsenhet

50:19 Administration        

53:57 Doseringslängd och doseringssteg (upp- och nedtrappning) för helförpackning

58:52 Åtkomst till Nationella läkemedelslistan        

1:03:36 Utan samtycke        

1:04:52 Tillfälligt samtycke och förfrågan om registrerat åtkomstsamtycke        

1:05:10 Läkemedelslistan för patienter utan dosdispenserade läkemedel        

1:08:30 Spärrar